SELECT plik_szablonu,zmienna_template,plik_modulu,szablon_modulu,czy_logowanie,czy_sklep FROM content,content_szablony,content_powiazania,content_moduly WHERE content.id_content=content_powiazania.id_content AND content_szablony.id_szablonu=content.id_szablonu AND content.id_content='8' AND content_moduly.id_modulu=content_powiazania.id_modulu ORDER BY zmienna_template, kolejnosc ASC
Kursy - kursy dla ósmoklasistów
Przy zapisie na dwa bloki
Rabat 50 zł

Kursy dla ósmoklasistów


Od 28.03.2020 roku wszystkie zajęcia przygotowujące do egzaminów ósmoklasistów prowadzić będziemy on-line. Informacje dotyczący poszczególnych zajęć wysłane zostały na adresy email słuchaczy.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt: 729-045-135 lub 570-880-630


O kursie

Kurs dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych:

 • prowadzony jest z następujących bloków przedmiotowych:
  - matematyka i język polski,
  - język angielski
 • obejmuje 60 godzin wykładów i ćwiczeń z każdego bloku przedmiotowego,
 • przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, stawiających sobie za cel poprawę wyników w nauce.

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy,
 • nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamnkniętych,
 • nabycie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii,
 • omówienie lektur wymaganych na egzaminie,
 • opanowanie pisania wypracowań,
 • nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania.
 • uczestnictwo w zajęciach odbywających się w małych grupach,
 • gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)
 • sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym
 • stały monitoring postępów w nauce (sprawdziany wiedzy, zebrania dla rodziców),
 • dogodna lokalizacja zajęć

Zapisy Centrum (terminy, ceny)

Blok przedmiotowy: MATEMATYKA - JĘZYK POLSKI
 

dni zajęć/ lokalizacja

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

         

soboty i niedziele w godz. 11.30-16.25

LO im. K.Hoffmanowej
ul.Hoża 88

28 marca 2020 -
5 kwietnia 2020
390 zł 
za 24 godziny zajęć
- zapisuję się >>

soboty i niedziele
w godz. 14.00 - 16.25

LO im. K.Hoffmanowej
ul.Hoża 88

7 marca 2020 -
5 kwietnia 2020

brak miejsc

490 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>

soboty i niedziele
w godz. 9.00 - 11.25

LO im. K.Hoffmanowej
ul.Hoża 88

7 marca 2020 -
5 kwietnia 2020

brak miejsc

490 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>

soboty i niedziele
w godz. 11.30 - 13.55

LO im. K.Hoffmanowej
ul.Hoża 88

7 marca 2020 -
5 kwietnia 2020

brak miejsc

490 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>

 

Blok przedmiotowy: JĘZYK ANGIELSKI

dni zajęć

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

         

soboty i niedziele
w godz. 11.30 - 13.55

LO im. K.Hoffmanowej
ul.Hoża 88

7 marca 2020 -
5 kwietnia 2020
490 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>

soboty i niedziele
w godz. 9.00 - 11.25

LO im. K.Hoffmanowej
ul.Hoża 88

7 marca 2020 -
5 kwietnia 2020

brak miejsc

490 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>

Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi blok –
  50 zł rabatu za drugi blok przedmiotowy
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy blok

Zapisy Wola (terminy, ceny)

Blok przedmiotowy: MATEMATYKA - JĘZYK POLSKI
 

dni zajęć/ lokalizacja

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

         

soboty
w godz. 11.30 - 13.55

SP 82
ul. Górczewska 201

12 października 2019 -
marzec 2020
890 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 190 zł. 
do 4.10.2019 r

II rata - 190 zł. 
do 06.11.2019 r

III rata - 190 zł. 
do 06.12.2019 r

IV rata - 190 zł. 
do 06.01.2019 r

V rata - 190 zł. 
do 06.02.2020 r

VI rata - 190 zł. 
do 06.03.2020 r

zapisuję się >>

niedziele 
w godz. 9.00 - 11.25

SP 82
ul. Górczewska 201

6 października 2019 -
kwiecień 2020
890 zł 
za 60 godzin zajęć

 I rata - 190 zł. 
do 27.09.2019 r

II rata - 190 zł. 
do 06.11.2019 r

III rata - 190 zł. 
do 06.12.2019 r

IV rata - 190 zł. 
do 06.01.2019 r

V rata - 190 zł. 
do 06.02.2020 r

VI rata - 190 zł. 
do 06.03.2020 r

zapisuję się >>

 

Blok przedmiotowy: JĘZYK ANGIELSKI

dni zajęć/ lokalizacja

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

         

soboty 
w godz. 9.00 - 11.25

SP 82
ul. Górczewska 201

12 października 2019 -
marzec 2020

890 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 190 zł. 
do 4.10.2019 r

II rata - 190 zł. 
do 06.11.2019 r

III rata - 190 zł. 
do 06.12.2019 r

IV rata - 190 zł. 
do 06.01.2019 r

V rata - 190 zł. 
do 06.02.2020 r

VI rata - 190 zł. 
do 06.03.2020 r

zapisuję się >>

Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi blok –
  50 zł rabatu za drugi blok przedmiotowy
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy blok

Zapisy Mokotów (terminy, ceny)

Blok przedmiotowy: MATEMATYKA - JĘZYK POLSKI
 

dni zajęć/ lokalizacja

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

         

soboty
w godz. 11.30 - 13.55

 SP nr 107
ul. Nowoursynowska 210/212

16 listopada 2019 -
kwiecień 2020

890 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 230 zł. 
do 08.11.2019 r

II rata - 230 zł. 
do 06.12.2019 r

III rata - 230 zł. 
do 06.01.2020 r

IV rata - 230 zł. 
do 06.02.2020 r

V rata - 220 zł. 
do 06.03.2020 r

zapisuję się >>

niedziele
w godz. 11.30 - 13.55

 SP nr 107
ul. Nowoursynowska 210/212

17 listopada 2019 -
kwiecień 2020
890 zł 
za 60 godzin zajęć
zapisuję się >>

soboty
w godz. 9.00 - 11.25

 SP nr 107
ul. Nowoursynowska 210/212

12 października 2019 -
kwiecień 2020

890 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 190 zł. 
do 4.10.2019 r

II rata - 190 zł. 
do 06.11.2019 r

III rata - 190 zł. 
do 06.12.2019 r

IV rata - 190 zł. 
do 06.01.2019 r

V rata - 190 zł. 
do 06.02.2020 r

VI rata - 190 zł. 
do 06.03.2020 r

zapisuję się >>

soboty
w godz. 11.30 - 13.55

 SP nr 107
ul. Nowoursynowska 210/212

12 października 2019 -
kwiecień 2020

890 zł 
za 60 godzin zajęć

zapisuję się >>

niedziele
w godz. 09.00 - 11.25

 SP nr 107
ul. Nowoursynowska 210/212

6 października 2019 -
kwiecień 2020
890 zł 
za 60 godzin zajęć

 I rata - 190 zł. 
do 27.09.2019 r

II rata - 190 zł. 
do 06.11.2019 r

III rata - 190 zł. 
do 06.12.2019 r

IV rata - 190 zł. 
do 06.01.2019 r

V rata - 190 zł. 
do 06.02.2020 r

VI rata - 190 zł. 
do 06.03.2020 r

zapisuję się >>

 

Blok przedmiotowy: JĘZYK ANGIELSKI

Lokalizacja zajęć: 
Szkoła Podstawowa nr 107; Warszawa, ul. Nowoursynowska 210/212 (600 m od Metra Służew)

dni zajęć

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

soboty
w godz. 9.00 - 11.25

 SP nr 107
ul. Nowoursynowska 210/212

16 listopada 2019 -
kwiecień 2020

890 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 230 zł. 
do 08.11.2019 r

II rata - 230 zł. 
do 06.12.2019 r

III rata - 230 zł. 
do 06.01.2020 r

IV rata - 230 zł. 
do 06.02.2020 r

V rata - 220 zł. 
do 06.03.2020 r

zapisuję się >>

niedziele
w godz. 9.00 - 11.25

 SP nr 107
ul. Nowoursynowska 210/212

17 listopada 2019 -
kwiecień 2020
890 zł 
za 60 godzin zajęć
zapisuję się >>

niedziele
w godz. 11.30 - 13.55

SP nr 107 
​ul. Nowoursynowska 210/212

6 października 2019 -
kwiecień 2020
890 zł 
za 60 godzin zajęć

 I rata - 190 zł. 
do 27.09.2019 r

II rata - 190 zł. 
do 06.11.2019 r

III rata - 190 zł. 
do 06.12.2019 r

IV rata - 190 zł. 
do 06.01.2019 r

V rata - 190 zł. 
do 06.02.2020 r

VI rata - 190 zł. 
do 06.03.2020 r

zapisuję się >>

Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi blok –
  50 zł rabatu za drugi blok przedmiotowy
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy blok

Warunki zapisu

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • zarezerwować miejsce: 
       - wypełniając formularz na stronie lub
       - telefonicznie (22) 497-57-69, (22) 353-64-55
 • dokonać wpłaty zaliczki w wysokosci 50 zł  za każdy przedmiot w ciągu 5 dni od zapisu i pozostałej kwoty 7 dni przed zajęciami:

  - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
    (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, blok i termin rozpoczęcia kursu) lub

          - osobiście w biurze zapisów: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2


Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>


Opis zajęć

Program zajęć dla ósmoklasistów z obu bloków tematycznych opracowany został przez naszych metodyków i zawiera aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W związku z tym, że posiadamy status placówki oświatowej, podlegamy opiece merytorycznej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Każde zajęcia w ramach kursu przygotowawczego do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynają się od wstępu teoretycznego, w trakcie którego nauczyciel w uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia niezbędne do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Następnie wykładowca wraz z grupą rozwiązuje pakiet zadań mających na celu urwalenie materiału.

W momencie gdy uczniowie osiągają właściwy poziom umiejętności, przystępują do samodzielnego rozwiązywania zadań. Wszelkie powstałe w trakcie zajęć niejasności wyjaśniane są przez wykładowcę na konsultacjach indywidualnych, odbywających się po zakończeniu każdych zajęć.

W celu utrwalenia materiału oraz zweryfikowania aktualnego stanu wiedzy uczniów, w trakcie kursu, odbywają się cykliczne sprawdziany. Sprawdziany te są oceniane i dokładnie omawiane.

Rodzice zainteresowani postępami dzieci, mogą uczestniczyć w zebraniach, organizowanych dwa razy w roku.

Na przedostatnich zajęciach uczniowie podchodzą do próbnego egzaminu. Wyniki egzaminu omawiane są szczegółowo przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na ostatnich zajęciach.

Lokalizacja zajęć