SELECT plik_szablonu,zmienna_template,plik_modulu,szablon_modulu,czy_logowanie,czy_sklep FROM content,content_szablony,content_powiazania,content_moduly WHERE content.id_content=content_powiazania.id_content AND content_szablony.id_szablonu=content.id_szablonu AND content.id_content='8' AND content_moduly.id_modulu=content_powiazania.id_modulu ORDER BY zmienna_template, kolejnosc ASC
Kursy - kursy dla ósmoklasistów
Przy zapisie na dwa bloki
Rabat 50 zł

Kursy online dla ósmoklasistów


Termin egzaminu ósmoklasity przesunięty został na 16-18 czerwiec 2020.

Wykorzystaj pobyt w domu i przygotuj się do egzaminu - weź udział w kursach online.

Połączysz się z grupą wykorzystując dowolne urządzenie: PC, MAC, smartfon, tablet 


Dopisz się do grupy od 23 maja 2020 (sobota) - blok matematyczno-polonistyczny (szczegóły poniżej)


O kursie

Kurs dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych:

 • prowadzony jest z wykorzystaniem platform komunikacyjnych z następujących bloków przedmiotowych:
  - matematyka i język polski,
  - język angielski
 • zapewnia interakcję nauczycieli z grupą uczniów w czasie rzeczywistym (wirtualne grupy)
 • obejmuje wykłady i ćwiczenia,
 • przeznaczony jest dla wszystkich uczniów, stawiających sobie za cel poprawę wyników w nauce.

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy bez wychodzenia z domu,
 • nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,
 • nabycie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii,
 • omówienie lektur wymaganych na egzaminie,
 • opanowanie pisania wypracowań,
 • nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania.
 • uczestnictwo w zajęciach odbywających się w małych grupach (wirtualnych),
 • gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)
 • sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym

Zapisy (terminy, ceny)

Blok przedmiotowy: MATEMATYKA - JĘZYK POLSKI
(5 zajęć z matematyki i 5 zajęć z języka polskiego)

 

dni zajęć

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

         

soboty i niedziele
(23-24.05,
30-31.05,
6-7.06
i 13-14.06)
w godz. 9.00-11.20

piątki -
(29.05 i 5.06) w godz. 16.00-18.20

23 maja -
14 czerwca 2020
590 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>
soboty i niedziele w godz. 9.00-11.20 9 maja -
7 czerwca 2020
590 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>

soboty i niedziele
w godz. 11.30 - 13.50

BRAK MIEJSC

25 kwietnia -
31 maja 2020

590 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>

 

Blok przedmiotowy: JĘZYK ANGIELSKI

dni zajęć

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

         
soboty i niedziele w godz. 9.00-11.20 9 maja - 
7 czerwca 2020
590 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>

soboty i niedziele w godz. 9.00-11.20

BRAK MIEJSC

25 kwietnia -
31 maja 2020
590 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>

Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi blok –
  50 zł rabatu za drugi blok przedmiotowy
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy blok

Warunki zapisu

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • zarezerwować miejsce: 
       - wypełniając formularz na stronie lub
       - telefonicznie (22) 497-57-69, (22) 353-64-55
 • dokonać wpłaty zaliczki w wysokosci 50 zł  za każdy przedmiot w ciągu 5 dni od zapisu i pozostałej kwoty 7 dni przed zajęciami:

  - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
    (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, blok i termin rozpoczęcia kursu) lub


Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>


Opis zajęć

Program zajęć dla ósmoklasistów z obu bloków tematycznych opracowany został przez naszych metodyków i zawiera aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W związku z tym, że posiadamy status placówki oświatowej, podlegamy opiece merytorycznej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Każde zajęcia w ramach kursu przygotowawczego do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynają się od wstępu teoretycznego, w trakcie którego nauczyciel w uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia niezbędne do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Następnie wykładowca wraz z grupą rozwiązuje pakiet zadań mających na celu utrwalenie materiału.

W momencie gdy uczniowie osiągają właściwy poziom umiejętności, przystępują do samodzielnego rozwiązywania zadań. Wszelkie powstałe w trakcie zajęć niejasności wyjaśniane są przez wykładowcę na konsultacjach indywidualnych (online), odbywających się po zakończeniu każdych zajęć.