Przy zapisie na dwa bloki
Rabat 50 zł

Dopisz się do powstałych grup! Zapisz się

Informacje podstawowe

O kursie

Kurs dla gimnazjalistów:

 • prowadzony jest z następujących zakresów tematycznych:
  blok matematyczno-przyrodniczy i blok humanistycznego,
 • obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z każdego bloku tematycznego,
 • przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie.

Korzyści z udziału w kursie:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu,
 • nabranie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • uczestnictwo w zajęciach odbywających się w małych grupach,
 • dostęp do zagadnień teoretycznych i zadań z matematyki na platformie e-learningowej,
 • gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)
 • sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym
 • stały monitoring postępów w nauce (sprawdziany wiedzy, zebrania dla rodziców),
 • możliwość wyboru dogodnej lokalizacji zajęć (Centrum, Mokotów)

Terminy (Centrum)

Lokalizacja zajęć: Zespół Szkół nr 125 (LO im.Hoffmanowej i Gimn. Nr 43)
Warszawa, ul. Hoża 88 (300 metrów od Dworca Centralnego)

BLOK MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY (matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia)

dni zajęć

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

         

poniedziałek-piątek

w godz. 09.00 - 11.25

15-26 stycznia 2018
(kurs feryjny)

Sprawdź harmonogram >>

395 zł 
za 30-godziny zajęć
- zapisuję się >>

poniedziałek-piątek

w godz. 11.30 - 13.55

15-26 stycznia 2018
(kurs feryjny)

Sprawdź harmonogram >>

395 zł 
za 30-godziny zajęć
- zapisuję się >>
soboty i niedziele
w godz. 09.00 - 11.25

3 lutego 2018 -
15 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć
I rata - 300 zł. 
do 26.01.2018 r.
           
II rata - 300 zł. 
do 09.02.2018 r
               
III rata - 300 zł. 
do 09.03.2018 r
zapisuję się >>

soboty i niedziele
w godz. 11.30 - 13.55

BRAK MIEJSC

3 lutego 2018 -
15 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć
I rata - 300 zł. 
do 26.01.2018 r.
           
II rata - 300 zł. 
do 09.02.2018 r
               
III rata - 300 zł. 
do 09.03.2018 r
zapisuję się >>

soboty
w godz. 9.00 - 11.25

GRUPA
URUCHOMIONA

BRAK MIEJSC

18 listopada 2017 -
15 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 225 zł. 
do 10.11.2017 r.
           
II rata - 225 zł. 
do 08.12.2017 r
               
III rata - 225 zł. 
do 05.01.2018 r

IV rata - 225 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

niedziele
w godz. 9.00 - 11.25

GRUPA
URUCHOMIONA

19 listopada 2017 -
15 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć
zapisuję się >>

niedziele
w godz.
11.30 - 13.55

GRUPA
URUCHOMIONA

BRAK MIEJSC

19 listopada 2017 -
15 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć
zapisuję się >>

soboty
w godz. 9.00 - 11.25

GRUPA
URUCHOMIONA

7 października 2017 -
14 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł
za 60-godzin zajęć

I rata - 180 zł. 
do 29.09.2017 r.
           
II rata - 180 zł. 
do 03.11.2017 r.
               
III rata - 180 zł. 
do 08.12.2017 r

IV rata - 180 zł. 
do 05.01.2018 r

V rata - 180 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

soboty
w godz. 11.30 - 13.55

GRUPA
​URUCHOMIONA

7 października 2017 -
14 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 180 zł. 
do 29.09.2017 r.
           
II rata - 180 zł. 
do 03.11.2017 r.
               
III rata - 180 zł. 
do 08.12.2017 r

IV rata - 180 zł. 
do 05.01.2018 r

V rata - 180 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

BLOK HUMANISTYCZNY (język polski, historia, WOS)

dni zajęć

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

poniedziałek-piątek

w godz. 09.00 - 11.25

15-26 stycznia 2018
(kurs feryjny)

Sprawdź harmonogram >>

395 zł 
za 30-godziny zajęć
- zapisuję się >>

poniedziałek-piątek

w godz. 11.30 - 13.55

15-26 stycznia 2018
(kurs feryjny)

Sprawdź harmonogram >>

395 zł 
za 30-godziny zajęć
- zapisuję się >>
soboty i niedziele
w godz. 11.30 - 13.55

3 lutego 2018 -
15 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć
I rata - 300 zł. 
do 26.01.2018 r.
           
II rata - 300 zł. 
do 09.02.2018 r
               
III rata - 300 zł. 
do 09.03.2018 r
zapisuję się >>
soboty i niedziele
w godz. 09.00 - 11.25

3 lutego 2018 -
15 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć
I rata - 300 zł. 
do 26.01.2018 r.
           
II rata - 300 zł. 
do 09.02.2018 r
               
III rata - 300 zł. 
do 09.03.2018 r
zapisuję się >>

niedziele
w godz. 9.00 - 11.25

GRUPA
URUCHOMIONA

19 listopada 2017 -
15 kwietnia  2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 225 zł. 
do 10.11.2017 r.
           
II rata - 225 zł. 
do 08.12.2017 r
               
III rata - 225 zł. 
do 05.01.2018 r

IV rata - 225 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

niedziele
w godz. 11.30 - 13.55

GRUPA
URUCHOMIONA

19 listopada 2017 -
15 kwietnia  2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć
zapisuję się >>

soboty
w godz. 9.00 - 11.25

GRUPA
URUCHOMIONA

7 października 2017 -
14 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 180 zł. 
do 29.09.2017 r.
           
II rata - 180 zł. 
do 03.11.2017 r.
               
III rata - 180 zł. 
do 08.12.2017 r

IV rata - 180 zł. 
do 05.01.2018 r

V rata - 180 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

soboty
w godz. 11.30 - 13.55

GRUPA
​URUCHOMIONA

7 października 2017 -
14 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 180 zł. 
do 29.09.2017 r.
           
II rata - 180 zł. 
do 03.11.2017 r.
               
III rata - 180 zł. 
do 08.12.2017 r

IV rata - 180 zł. 
do 05.01.2018 r

V rata - 180 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi blok –
  50 zł rabatu za drugi blok przedmiotowy
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy blok

Terminy (Wola)

Lokalizacja zajęć: Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych
Warszawa, ul. Ogrodowa 16 (skrzyżowanie Al. Solidarności i Al. Jana Pawła II)

BLOK MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY (matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia)

dni zajęć

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

niedziele
w godz.
11.30 - 13.55

GRUPA
URUCHOMIONA

BRAK MIEJSC

19 listopada 2017 -
15 kwietnia  2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 225 zł. 
do 10.11.2017 r.
           
II rata - 225 zł. 
do 08.12.2017 r
               
III rata - 225 zł. 
do 05.01.2018 r

IV rata - 225 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

soboty
w godz. 9.00 - 11.25

GRUPA
​URUCHOMIONA

7 października 2017 -
14 kwietnia  2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 180 zł. 
do 29.09.2017 r.
           
II rata - 180 zł. 
do 03.11.2017 r.
               
III rata - 180 zł. 
do 08.12.2017 r

IV rata - 180 zł. 
do 05.01.2018 r

V rata - 180 zł. 
do 09.02.2018 r

 

zapisuję się >>

soboty
w godz. 11.30 - 13.55

GRUPA
​URUCHOMIONA

7 października 2017 -
14 kwietnia  2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

zapisuję się >>

BLOK HUMANISTYCZNY (język polski, historia, WOS)

dni zajęć

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

niedziele
w godz. 9.00 - 11.25

GRUPA
URUCHOMIONA

19 listopada 2017 -
15 kwietnia  2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 225 zł. 
do 10.11.2017 r.
           
II rata - 225 zł. 
do 08.12.2017 r
               
III rata - 225 zł. 
do 05.01.2018 r

IV rata - 225 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

soboty
w godz. 11.30 - 13.55

GRUPA
​URUCHOMIONA

7 października 2017 -
14 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 180 zł. 
do 29.09.2017 r.
           
II rata - 180 zł. 
do 03.11.2017 r.
               
III rata - 180 zł. 
do 08.12.2017 r

IV rata - 180 zł. 
do 05.01.2018 r

V rata - 180 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

soboty
w godz. 09.00 - 11.25

GRUPA
​URUCHOMIONA

7 października 2017 -
14 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 180 zł. 
do 29.09.2017 r.
           
II rata - 180 zł. 
do 03.11.2017 r.
               
III rata - 180 zł. 
do 08.12.2017 r

IV rata - 180 zł. 
do 05.01.2018 r

V rata - 180 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >

Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi blok –
  50 zł rabatu za drugi blok przedmiotowy
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu

Terminy (Mokotów)

Lokalizacja zajęć: 

 • od 7.10.2017 (soboty) - Szkoła Podstawowa nr 46; Warszawa, ul. Wałbrzyska 5 (Metro Służew)
 • od 19.11.2017 (niedziele)- Szkoła Podstawowa nr 107; Warszawa, ul. Nowoursynowska 210/212

BLOK MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY (matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia)

dni zajęć

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

niedziele
w godz. 9.00 - 11.25

GRUPA
URUCHOMIONA

19 listopada 2017 -
15 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 225 zł. 
do 10.11.2017 r.
           
II rata - 225 zł. 
do 08.12.2017 r
               
III rata - 225 zł. 
do 05.01.2018 r

IV rata - 225 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

soboty
w godz. 09.00 - 11.25

GRUPA
​URUCHOMIONA

7 października 2017 -
14 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 180 zł. 
do 29.09.2017 r.
           
II rata - 180 zł. 
do 03.11.2017 r.
               
III rata - 180 zł. 
do 08.12.2017 r

IV rata - 180 zł. 
do 05.01.2018 r

V rata - 180 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

soboty
w godz. 11.30 - 13.55

GRUPA
​URUCHOMIONA

7 października 2017 -
14 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 180 zł. 
do 29.09.2017 r.
           
II rata - 180 zł. 
do 03.11.2017 r.
               
III rata - 180 zł. 
do 08.12.2017 r

IV rata - 180 zł. 
do 05.01.2018 r

V rata - 180 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

BLOK HUMANISTYCZNY (język polski, historia, WOS)

dni zajęć

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

niedziele
w godz.
11.30 - 13.55

GRUPA
URUCHOMIONA

19 listopada 2017 -
15 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 225 zł. 
do 10.11.2017 r.
           
II rata - 225 zł. 
do 08.12.2017 r
               
III rata - 225 zł. 
do 05.01.2018 r

IV rata - 225 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >>

soboty
w godz. 9.00 - 11.25

GRUPA
​URUCHOMIONA

7 października 2017 -
14 kwietnia 2018

Sprawdź harmonogram >>

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 180 zł. 
do 29.09.2017 r.
           
II rata - 180 zł. 
do 03.11.2017 r.
               
III rata - 180 zł. 
do 08.12.2017 r
IV rata - 180 zł. 
do 05.01.2018 r
V rata - 180 zł. 
do 09.02.2018 r

zapisuję się >

Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi blok –
  50 zł rabatu za drugi blok przedmiotowy
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu

Warunki zapisu

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • zarezerwować miejsce: 
       - wypełniając formularz na stronie lub
       - telefonicznie (22) 497-57-69, (22) 353-64-55
 • dokonać wpłaty:
  - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
    (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, blok i termin rozpoczęcia kursu) lub

          - osobiście w biurze zapisów: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>


Wykładowcy

BLOK MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY
mgr Grzegorz Pawłowski - nauczyciel mianowany uczący w Zespole Szkół nr 47, od 2011 roku prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach dla nauczycieli, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z matematyki

mgr Joanna Niewęgłowska - nauczyciel mianowany uczący w Zespole Szkół nr 83, egzaminator, autorka publikacji, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z matematyki i fizyki

mgr Iza Grochowska-Tomasik - nauczyciel mianowany uczący w Zespole Szkół, egzaminator gimnazjalny, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z matematyki
mgr Elżbieta Twarowska - nauczyciel dyplomowany uczący w ZSS nr 50, egzaminator gimnazjalny i maturalny, członek komisji egzaminacyjnych, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych

mgr Maciej Zieliński - nauczyciel mianowany uczący w LXX im. A.Kamińskiego, członek komisji egzaminacyjnych, posiada certyfikat recenzenta WSzk PWN, bierze udział w projektach krajowych i międzynarodowych, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z fizyki

mgr Bożena Grzelewska - nauczyciel dyplomowany uczący w Zespole Szkół nr 22, egzaminator, autorka publikacji "Geografia uczyć inaczej", prowadziła zajęcia w ramach projektów współfinansowanych z UE, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z geografii

mgr Ewa Polańska - nauczyciel dyplomowany uczący w Zespole Szkół nr 83, członek komisji egzaminacyjnych, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z geografii

mgr Jadwiga Przeciszewska - nauczyciel dyplomowany uczący w V LO im. Ks.J.Poniatowskiego, przygotowuje do olimpiad przedmiotowych, członek komisji egzaminacyjnych, prowadziła zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy Ambasadzie RP w Moskwie, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z biologii

mgr Agnieszka Kurzyna - nauczyciel mianowany uczący w ZSZ nr 50, przewodnicząca komisji egzaminacyjnych, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z biologii

mgr Joanna Pawłowska - nauczyciel dyplomowany uczący w XXVII LO im.T.Czackiego, członek komisji egzaminacyjnych, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z chemii

mgr Małgorzata Walkowiak - nauczyciel dyplomowany uczący w LXX im. A.Kamińskiego, egzaminator, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z chemii

BLOK HUMANISTYCZNY
mgr Ewa Kaszuba-Pruszanowska - nauczyciel dyplomowany uczący w Gimnazjum nr 141, egzaminator gimnazjalny, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z języka polskiego

mgr Wiloletta Dybcio - nauczyciel dyplomowany uczący w Zespole Szkoł i Liceum Polonijnym, egzaminator, przygotowuje lekcje e-learningowe z języka polskiego, autorka skryptu z języka polskiego dla Stowarzyszenia Polites, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z języka polskiego

mgr Jacek Siedlecki - nauczyciel mianowany uczący w LXVIII LO im.T.Chałububińskiego, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z historii i WOS-u

mgr Marcin Kasjaniuk- nauczyciel mianowany uczący  w X LO im. Królowej Jadwigi, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych z historii i WOS-u


Opis zajęć

Program kursu gimnazjalnego z obu bloków tematycznych corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Gwarancją wysokiego poziomu prowadzonych przez nas zajęć jest fakt, że będąc Placówką Oświatową, podlegamy opiece merytorycznej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i części ćwiczeniowej. Celem pierwszej części jest powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości niezbędnych do zdania egzaminu, a drugiej - nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez rozwiązywanie zadań wzorowanych na zadaniach z arkuszy egzaminacyjnych. Ewentualne niejasności powstałe w trakcie zajęć omawiane są na konsultacjach indywidualnych.
Stały postęp w nauce monitorowany jest poprzez cyklicznie przeprowadzane sprawdziany, co motywuje słuchaczy do systematycznej pracy i daje możliwość zweryfikowania aktualnego stanu wiedzy uczniów.
Dwa razy w roku organizowane są zebrania dla rodziców, na których nauczyciele informują o stopniu realizacji materiału oraz postępach poczynionych przez uczniów.
Na przedostatnich zajęciach uczniowie podchodzą do próbnego egzaminu gimnazjalnego, który sprawdzany jest na podstawie kryteriów opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wyniki egzaminu omawiane są szczegółowo przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na ostatnich zajęciach.
Każdemu uczniowi uczestniczącemu w kursach gimnazjalnych zapewniamy bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały pomocnicze z matematyki. Na podstawie przeprowadzanych badań możemy stwierdzić, że platforma e-learningowa efektywnie wspomaga proces przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki.

Lokalizacja zajęć