SELECT plik_szablonu,zmienna_template,plik_modulu,szablon_modulu,czy_logowanie,czy_sklep FROM content,content_szablony,content_powiazania,content_moduly WHERE content.id_content=content_powiazania.id_content AND content_szablony.id_szablonu=content.id_szablonu AND content.id_content='8' AND content_moduly.id_modulu=content_powiazania.id_modulu ORDER BY zmienna_template, kolejnosc ASC
Kursy - kursy maturalne Warszawa
Przy zapisie na dwa przedmioty
Rabat 50 zł

Kursy maturalne prowadzone są przez Polskie Centrum Edukacji cyklicznie od 2003 roku. Posiadamy status Placówki Oświatowej co oznacza, że jakość naszych zajęć monitorowana jest przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.


Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:

 • przygotowanie do matury przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców
 • powtórzenie i usystematyzowanie materiału niezbędnego do zdania egzaminu 
 • uzupełnienie wiedzy
 • nabranie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
 • stały monitoring postępów w nauce
 • dostęp do platformy e-learningowej z matematyki
 • nauka w małych grupach
 • gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)
 • możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach indywidualnych
 • weryfikacja poziomu wiedzy na próbnym  egzaminie maturalnym, który przygotowany jest i sprawdzany  na podstawie kryteriów opracowanych przez CKE, a następnie szczegółowo omawiany
 • lokalizacja zajęć w centrum Warszawy, co zapewnia dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej z każdego miejsca.

Program nauczania z każdego przedmiotu odbywającego się w ramach kursu maturalnego podzielony został na bloki tematyczne, które obejmują całość materiału wymaganego do egzaminu maturalnego. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i części ćwiczeniowej. Celem pierwszej części jest powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości niezbędnych do zdania matury, a drugiej - nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych.
Warto podkreślić, że wykładowcy prowadząc zajęcia przygotowawcze do matury zaznajamiają uczniów z przebiegiem egzaminu, procedurami egzaminacyjnymi oraz zwracają uwagę na efektywne metody nauki i metody walki ze stresem przedegzaminacyjnym.

Kursy maturalne prowadzone są z następujących przedmiotów: