SELECT plik_szablonu,zmienna_template,plik_modulu,szablon_modulu,czy_logowanie,czy_sklep FROM content,content_szablony,content_powiazania,content_moduly WHERE content.id_content=content_powiazania.id_content AND content_szablony.id_szablonu=content.id_szablonu AND content.id_content='8' AND content_moduly.id_modulu=content_powiazania.id_modulu ORDER BY zmienna_template, kolejnosc ASC
Kursy - kurs maturalny z języka angielskiego
Przy zapisie na dwa przedmioty
Rabat 50 zł

Język angielski

O kursie

Kurs maturalny z języka angielskiego:

 • prowadzony jest w formie online,
 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • przygotowuje do egzaminu pisemnego i ustnego,
 • przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z języka angielskiego.

Dzięki nam:

 • rozwiniesz sprawność komunikacyjną, w tym płynność wypowiedzi
 • wzbogacisz słownictwo i utrwalisz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych
 • poznasz skuteczne techniki pamięciowe, które ułatwią Ci zapamiętywanie słownictwa i struktur gramatycznych oraz wspomogą proces koncentracji i selekcji informacji
 • skompletujesz materiały przydatne m.in. w nauce idiomów, kolokacji, zwrotów trudnych do zapamiętania
 • pozbędziesz się obaw związanych z wypowiedzią ustną, otworzysz się i zaczniesz mówić (ćwiczenie dialogów, opisywanie zdjęć, uzasadnianie wyboru)
 • powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę dotyczącą kultury, zwyczajów i historii krajów anglojęzycznych;
 • poznasz zasady tworzenia krótkich i dłuższych wypowiedzi pisemnych: e-maila i wpisu na blogu, rozprawki, artykułu, listu
 • wykształcisz umiejętności rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych ze słuchania i czytania

Zapisy - zajęcia online


POZIOM PODSTAWOWY

dni i godziny
zajęć
termin koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  
         

sobota - 
niedziela
w godz. 
09.00 – 11.25

13 luty -  
25 kwietnia 2021
890 zł 
za 56 godzin zajęć
- zapisuję się >>

ferie 2021

pon-piątek
w godz. 
12.00 – 14.25

4-15 stycznia 2020 590 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>
soboty
w godz. 
11.30 – 13.55
7 listopada 2020 990 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 230 zł
do 2.11.2020

II rata - 230 zł
do 19.11.2020

III rata - 230 zł
do 19.12.2020

IV rata - 230 zł
do 19.01.2021

V rata - 230 zł
do 19.02.2021

zapisuję się >>
niedziele
w godz. 
09.00 – 11.25
8 listopada 2020 990 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 230 zł
do 2.11.2020

II rata - 230 zł
do 2.12.2020

III rata - 230 zł
do 2.01.2021

IV rata - 230 zł
do 2.02.2021

V rata - 230 zł
do 2.03.2021

zapisuję się >>
niedziele
w godz. 
11.30 – 13.55
8 listopada 2020 990 zł 
za 60 godzin zajęć
zapisuję się >>
środy
w godz. 
16.30 – 18.55
23 września 2020

990 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 230 zł
do 10.09.2020

II rata - 230 zł
do 10.10.2020

III rata - 230 zł
do 10.11.2020

IV rata - 230 zł
do 10.12.2020

V rata - 230 zł
do 10.01.2020

zapisuję się >>

 

POZIOM ROZSZERZONY 

termin data rozpoczęcia koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  
         

sobota -
niedziela
w godz. 
11.30 – 13.55

13 luty - 
25 kwietnia 2021
890 zł 
za 56 godzin zajęć
- zapisuję się >>

ferie 2021

pon-piątek
w godz. 
12.00 – 14.25

4-15 stycznia 2020 590 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>
niedziele
w godz. 
09.00 – 11.25
8 listopada 2020 990 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 230 zł
do 2.11.2020

II rata - 230 zł
do 2.12.2020

III rata - 230 zł
do 2.01.2021

IV rata - 230 zł
do 2.02.2021

V rata - 230 zł
do 2.03.2021

zapisuję się >>
niedziele
w godz. 
11.30 – 13.55
8 listopada 2020 990 zł 
za 60 godzin zajęć
zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • wpłacić zaliczkę 50 zł (od przedmiotu) 5 dni od dnia zapisu oraz pozostałą kwotę na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
   
 • dokonać wpłatę:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

              - osobiście w biurze zapisów: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>


Wykładowcy

mgr Marta Bogobowicz - nauczyciel mianowany uczący w V LO im. Ks.J.Poniatowskiego, członek komisji egzaminacynych, lektor języka angielskiego w szkołach językowych i agencjach tłumaczeń, od 2009 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów matury.

mgr Tadeusz Błażewicz - nauczyciel dyplomowany uczący w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku, egzaminator maturalny, lektor w kursów w ramach projektów finansowanych z UE, prowadził zajęcia na uczelniach wyższych, od 2006 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury.

mgr Magdalena Kozłowska - nauczyciel mianowany uczący w Zespole Szkół Sportowych Nr 50, członek komisji egzaminacyjnych, lektor języka angielskiego i tłumacz, od 2009 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów matury.


Łódź - zapisy


LLokalizacja zajęć:
XXI Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa
Łódź, ul. Kopernika 2


POZIOM PODSTAWOWY - kurs całoroczny

dni i godziny
zajęć
data rozpoczęcia koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  

soboty
w godz. 
09.00 – 11.25

24 października 2020

590 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 140 zł
do 19.10.2020

II rata - 140 zł
do 19.11.2020

III rata - 140 zł
do 19.12.2020

IV rata - 140 zł
do 19.01.2021

V rata - 140 zł
do 19.02.2021

zapisuję się >>

soboty
w godz. 
11.30 – 13.55

24 października 2020

590 zł 
za 60 godzin zajęć

zapisuję się >>
środy
w godz. 
16.30 – 18.55
28 października 2020

590 zł 
za 60 godzin zajęć

zapisuję się >>

 

POZIOM ROZSZERZONY - kurs całoroczny

termin data rozpoczęcia koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  

soboty
w godz. 
09.00 – 11.25

24 października 2020

690 zł 
za 72 godziny zajęć

I rata - 160 zł
do 19.10.2020

II rata - 160 zł
do 19.11.2020

III rata - 160 zł
do 19.12.2020

IV rata - 160 zł
do 19.01.2021

V rata - 160 zł
do 19.02.2021

zapisuję się >>
soboty
w godz. 
11.30 – 13.55
24 października 2020

690 zł 
za 72 godziny zajęć

zapisuję się >>
poniedziałki
w godz. 
16.30 – 18.55
26 października 2020

690 zł 
za 72 godziny zajęć

zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • wpłacić zaliczkę 50 zł (od przedmiotu) 5 dni od dnia zapisu oraz pozostałą kwotę na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
   
 • dokonać wpłatę:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu)

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>

 

Opis zajęć

Proponowane przez naszą placówkę przygotowanie do matury z języka angielskiego ma na celu pogłębienie słownictwa, nabycie sprawności językowej oraz powtórzenie i usystematyzowanie struktur leksykalno-gramatycznych. Naszym podstawowym zadaniem jest nabycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Na pierwszych zajęciach omawiany jest schemat matury i przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę danej grupy. Umożliwia to dostosowanie poziomu prowadzonych zajęć do grupy kursantów.

W trakcie zajęć uczniowie z pomocą nauczyciela rozwiązują ćwiczenia ułatwiające im przypomnienie i uzupełnienie materiału obowiązującego na egzaminie, nabywają i utrwalają następujące umiejętności:

 • odbiór tekstu słuchanego - uczeń określa główną myśl tekstu i zakres sytuacyjny, następnie stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje oraz wyszukuje lub selekcjonuje informacje.
 • odbiór tekstu czytanego - uczeń określa główną myśl tekstu oraz poszczególnych jego części, związki między poszczególnymi częściami tekstu, określa kontekst sytuacyjny, intencje nadawcy oraz stwierdza, czy tekst zawiera wymagane informacje, wyszukuje lub selekcjonuje informacje,
 • reagowanie językowe - uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia podtrzymania i zakończenia rozmowy; rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji; przetwarza części tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione na obrazk i wyraża je w języku obcym.
 • pisanie

W trakcie trwania zajęć uczniowie mają możliwość sprawdzenia i utrwalenia wiedzy w następujących obszarach tematycznych: człowiek, dom życie rodzinne i towarzyskie, szkoła, praca, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, środki masowego przekazu, sport, zdrowie, nauka i technika, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych.

W części praktycznej kursu maturalnego uczniowie rozwiązują ćwiczenia wzorowane na zadaniach egzaminacyjnych.

W celu utrwalenia nabytych wiadomości kursanci otrzymują do domu ćwiczenia do samodzielnego rozwiązywania, które później są szerzej omawiane i analizowane na kolejnych zajęciach.

W trakcie trwania kursu wykładowcy zwracają szczególną uwagę na wszelkie „pułapki”, czyhające uczniów w trakcie zdawania rzeczywistego egzaminu maturalnego.

W przypadku konieczności indywidualnego omówienia poszczególnych zagadnień tematycznych, wykładowca zawsze pozostaje do dyspozycji kursanta w czasie przeznaczonym na konsultacje indywidualne.

Po zrealizowaniu programu kursu przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny, który następnie jest  oceniany według kryteriów i standardów opracowanych przez CKE. Wyniki egzaminu omawiane są przez wykładowcę na ostatnich zajęciach.