Przy zapisie na dwa przedmioty
Rabat 50 zł

Fizyka

O kursie

Kurs maturalny z fizyki:

 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • prowadzony jest w systemie całorocznym, semestralnym lub feryjnym
  (do wyboru),
 • przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z fizyki.

Dzięki nam:

 • powtórzysz, uzupełnisz i usystematyzujesz wiedzę oraz umiejętności fizyczne zdobyte w trakcie dotychczasowej nauki
 • pozyskasz umiejętności umożliwiające stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk i procesów fizycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych i technicznych
 • zrozumiesz znaczenie wymaganych na maturze pojęć, własności wielkości fizycznych oraz praw opisujących procesy i zjawiska fizyczne
 • opanujesz umiejętność przedstawiania własnymi słowami głównych tez podanego tekstu popularnonaukowego 
 • nauczysz się rozwiązywania, przetwarzania i analizowania problemów
 • rozwiniesz umiejętności tworzenia opisowego modelu przedstawionego procesu w oparciu o zjawiska fizyczne oraz konstruowania formuł matematycznych łączących kilka zjawisk
 • opanujesz umiejętności planowania i opisu wykonania doświadczeń
 • nauczysz się właściwie analizować wyniki wraz z uwzględnieniem niepewności pomiarowych
 • nabędziesz umiejętności złożone, w tym np. rozumowanie wymagające krytycznego myślenia, wykrywanie współzależności elementów lub procesów albo związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych

Terminy (do wyboru)

POZIOM ROZSZERZONY

dni i godziny/
lokalizacja
termin  koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  

poniedziałek - piątek
w godz. 
11.30 – 13.55

LO im.K.Hoffmanowej
​ul.Hoża 88

28 stycznia - 
8 lutego 2019
(ferie)
420 zł 
za 30-godzin zajęć

 

zapisuję się >>

soboty i niedziele
w godz. 
09.00 – 11.25

LO im.T.Czackiego
​ul.Polna 5

16 luty -
28 kwietnia 2019
790 zł 
za 60-godzin zajęć
  zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Warunki zapisu

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • wpłacić zaliczkę 50 zł (od przedmiotu) 5 dni od dnia zapisu oraz pozostałą kwotę na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
   
 • dokonać wpłatę:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

              - osobiście w biurze zapisów: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>


Wykładowcy

mgr Maciej Zieliński - nauczyciel mianowany uczący w LXX im. A.Kamińskiego, członek komisji egzaminacyjnych, posiada certyfikat recenzenta WSzk PWN, bierze udział w projektach krajowych i międzynarodowych, od 2001 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury.

mgr Lucyna Szymańska - nauczyciel dyplomowany uczący w L LO im. Ruy Barbosy, egzaminator maturalny, od 2014 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury


Opis zajęć

Program kursu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym zawiera podział na bloki tematyczne, a zakres przekazywanej wiedzy corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
W opracowanym przez naszych dydaktyków programie kursu na rok szkolny 2018/2019  realizowane będą następujące treści nauczania:

 • kinematyka
 • dynamika
 • ruch drgający
 • praca, moc, energia
 • oddziaływanie grawitacyjne, elektryczne, magnetyczne
 • prąd stały i zmienny
 • termodynamika
 • optyka, falowe i korpuskularne właściwości światła
 • przemiany jądrowe
 • bryła sztywna
 • hydrostatyka
 • elementy astronomii

Na wstępie każdych zajęć omawiane są, w formie wykładu, zagadnienia teoretyczne niezbędne do rozwiązywania zadań – zjawiska fizyczne, wzory, definicje. Aby niezbędna wiedza była pozyskana przez uczniów jak najbardziej efektywnie, do prezentacji materiału, wykorzystywany jest sprzęt multimedialny. W czasie prowadzonego wykładu omawiane są również przykładowe zadania maturalne z danego działu tematycznego.

W kolejnej części zajęć, praktycznej, słuchacze pod nadzorem i z pomocą prowadzącego, rozwiązują zadania związane z tematyką omawianą na danych zajęciach. Ćwiczenia wzorowane są na zadaniach z arkuszy egzaminacyjnych. Poprzez rozwiązywanie dużej ilości zadań uczniowie nabierają sprawność w ich rozwiązywaniu.

Po każdym zrealizowanym bloku tematycznym, w celu weryfikacji aktualnego stanu wiedzy, przeprowadzane są sprawdziany.

Wykładowca omawia sprawdzian każdego ucznia, co pozwala dokładnie ocenić jego wiedzę oraz umożliwia indywidualne zwrócenie uwagi na problemy dotyczące rozwiązanych zadań.

Po zakończeniu każdych zajęć, wykładowca, w czasie poświeconym na konsultacje indywidualne, omawia z chętnymi uczniami niejasności powstałe w czasie zajęć.

W celu utrwalenia przerobionego w trakcie zajęć materiału, uczniowie odrabiają prace domowe nawiązujące do bieżącego tematu. Prace te omawiane są na kolejnych zajęciach.

Po zrealizowaniu całego programu kursu, na przedostatnich zajęciach, przeprowadzony jest próbny egzamin maturalny, który oceniany jest według kryteriów opracowanych przez CKE. Wyniki egzaminu omawiane są na ostatnich zajęciach.