Przy zapisie na dwa przedmioty
Rabat 50 zł

Matematyka

O kursie

Kurs maturalny z matematyki:

 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • prowadzony jest w systemie całorocznym, semestralnym lub feryjnym
  (do wyboru)
 • przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z matematyki.

Dzięki nam:

 • poznasz nowe metody rozwiązywania zadań maturalnych
 • nauczysz się tworzyć i dobierać strategię rozwiązywania problemów
 • rozwiniesz wyobraźnię przestrzenną
 • rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia w procesach analizowania, wnioskowania i uzasadniania
 • zrozumiesz i nauczysz się interpretować pojęcia matematyczne oraz operować obiektami matematycznymi
 • opanujesz umiejętność zdobywania, porządkowania, wartościowania i przetwarzania informacji
 • nabędziesz umiejętność budowania modeli matematycznych oraz posługiwania się algorytmami
 • nauczysz się precyzyjnego formułowania wypowiedzi

Terminy (do wyboru)

POZIOM PODSTAWOWY

dni i godziny/
lokalizacja
termin koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  

poniedziałek - piątek
w godz. 
09.00 – 11.25

LO im.K.Hoffmanowej
​ul.Hoża 88

28 stycznia - 
8 lutego 2019
(ferie)

420 zł 
za 30-godzin zajęć

 

zapisuję się >>

poniedziałek - piątek
w godz. 
11.30 – 13.55

LO im.K.Hoffmanowej
​ul.Hoża 88

28 stycznia - 
8 lutego 2019
(ferie)

420 zł 
za 30-godzin zajęć

zapisuję się >>

soboty i niedziele
w godz. 
09.00 – 11.25

LO im.N.Żmichowskiej
​ul.Klonowa 16

16 luty -
28 kwietnia 2019
790 zł 
za 60-godzin zajęć
  zapisuję się >>

 

POZIOM ROZSZERZONY

dni i godziny/
lokalizacja
termin  koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  

poniedziałek - piątek
w godz. 
09.00 – 11.25

LO im.K.Hoffmanowej
​ul.Hoża 88

28 stycznia - 
8 lutego 2019
(ferie)

420 zł 
za 30-godzin zajęć

 

zapisuję się >>

soboty i niedziele
w godz. 
11.30 – 13.55

LO im.N.Żmichowskiej
​ul.Klonowa 16

16 luty -
28 kwietnia 2019

790 zł 
za 60-godzin zajęć

zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Warunki zapisu

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • dokonać wpłaty:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

              - osobiście w biurze zapisów: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>


Wykładowcy

mgr Zuzanna Zielińska - nauczyciel mianowany uczący w IX LO im. K.Hoffmanowej, od 1995 roku współpracuje z wydawnictwem "Verbum"od 2002 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury.

mgr Wiesław Czyżewski - nauczyciel dyplomowany uczący w LO w Zagórzu, egzaminator i weryfikator maturalny, prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie działającej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, od 2003 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury.

mgr Grzegorz Pawłowski - nauczyciel mianowany uczący w Zespole Szkół nr 47, od 2011 roku prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach dla nauczycieli, autor książek "Nowa matura z matematyki - arkusze egzaminacyjne" i "Matematyka. Matura 2005", autor publikacji na platformę e-learningową z matematyki dla maturzystów, od 2003 roku opracowuje programy i prowadzi kursyprzygotowawcze do matury.


Opis zajęć

Program kursu maturalnego z matematyki dla każdego poziomu corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W opracowanym przez naszych dydaktyków programie kursu na rok szkolny 2018/2019  realizowane będą następujące treści nauczania:

 • liczby i działania na nich, potęgi, pierwiastki, procenty, logarytmy
 • zbiory, oś liczbowa, przedziały liczbowe, wartość bezwzględna
 • funkcje – własności, sposoby opisywania, przekształcenia wykresów
 • funkcja liniowa
 • funkcja kwadratowa
 • rozwiązywanie równań i nierówności pierwszego i drugiego stopnia oraz układów równań
 • wielomiany, równania stopnia wyższego niż 2
 • funkcja homograficzna, równania wymierne
 • funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • funkcje trygonometryczne
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną i parametrem (tylko dla poziomu rozszerzonego)
 • ciąg arytmetyczny i geometryczny
 • granice ciągów, szereg geometryczny (tylko dla poziomu rozszerzonego)
 • planimetria
 • geometria analityczna
 • stereometria
 • statystyka, kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa

 
Każde zajęcia rozpoczynają się od przypomnienia uczniom niezbędnych definicji i wzorów oraz innych zagadnień teoretycznych potrzebnych do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Na podstawie pozyskanych informacji, uczniowie przestępują do rozwiązywania ćwiczeń wzorowanych na zadaniach egzaminacyjnych, co jest najważniejszym elementem kursów przygotowawczych do matury. W ten sposób uczniowie nabierają sprawności w rozwiązywaniu zadań.

W trakcie zajęć wykładowca zwraca szczególną uwagę na wszelkie „pułapki” czyhające na uczniów w trakcie egzaminu.

W celu utrwalenia przerobionego w trakcie zajęć materiału wykładowca przekazuje uczniom zestawy zadaniowe do samodzielnego rozwiązania w domu. Ewentualne problemy omawiane są na następnych zajęciach.

Po każdych zajęciach wykładowca pozostaje do dyspozycji uczniów, którzy mają możliwość w trakcie konsultacji indywidualnych uzyskać odpowiedzi na dręczące ich pytania.

Weryfikacją wiedzy realizowanego procesu dydaktycznego są przeprowadzane cyklicznie sprawdziany. Mają one na celu zmotywować uczniów do systematycznej nauki.

Po zrealizowaniu całego programu kursu maturalnego przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny, co daje uczniom możliwość sprawdzenia się w sytuacji stresowej oraz oswojenia z formułą egzaminu. Jest on oceniany według kryteriów opracowanych przez CKE, a zadania wraz z prawidłowymi rozwiązaniami omawiane są na ostatnich zajęciach.

Lokalizacja zajęć:

IX Liceum Ogólnokształcące im. K.Hoffmanowej 
Warszawa, ul. Hoża 88
(w pobliżu Dworca Centralnego)