Zapytanie ofertowe - dostarczenie pomocy dydaktycznych

Projekt Kluczowy pakiet startowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY KOZIENICE


I. Informacje wstępne


W związku z realizacją projektu Kluczowy pakiet startowy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółkę jawną z siedzibą w Warszawie (kod 02-722), przy al. Komisji Edukacji Narodowej 103, lok.65 oraz gminę Kozienice z siedzibą w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, Polskie Centrum Edukacji zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert dostawy sprzętu robotycznego, tablic multimedialnych i pozostałych pomocy dydaktycznych zgodnie z regulacjami sformułowanymi we wskazanych poniżej dokumentach:
 

 • Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja 1.0, Warszawa, dnia 07 października 2016 r.
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 08.05.2015 r.
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 06.09.2016r.
 • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 09.07.2015 r.
 • Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 28.08.2015.
 • Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
 • Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
 • i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (jeśli dotyczą);
 • Wniosek o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-7196/16.


i następującymi warunkami (szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu):

 • Osoby, które będą objęte wsparciem: uczniowie 4 szkół podstawowych (w Nowej Wsi, w Piotrkowicach, w Wólce Tyrzyńskiej, w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach) i 1 gimnazjum (Gimnazjum nr 1 w Świerżach Górnych) zlokalizowanych na terenie gminy Kozienice oraz nauczyciele uczący we w/w placówkach;
 • Termin realizacji Projektu: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.;
 • Główny cel projektu: rozwijanie deficytowych kompetencji kluczowych uczniów gminy Kozienice w zakresie nauk przyrodniczych, ICT, angielskiego oraz kreatywności i umiejętności współdziałania w grupie w zadaniowo-projektowym trybie pracy;
 • Więcej informacji na temat Projektu – do wglądu w biurze Polskiego Centrum Edukacji w Warszawie, przy ul. Jaworzyńskiej 8, lok.2, w godz. 9:00-17:00

oraz zgodnie z przedstawionymi specyfikacjami.

II. Szczegółowy opis poszczególnych części i pozycji zamówienia

Część I. Tablice multimedialne z oprogramowaniem

Nazwa przedmiotu dostawy

Opis – minimalne wymagania techniczne

Liczba sztuk

Gwarancja

Tablice multimedialne

Wykorzystywana technologia: podczerwień; System operacyjny Windows lub równoważny; Min. rozdzielczość 12600x12600;

Minimalny rozmiar roboczy 77 cali;

Minimum jeden port USB do połączenia z komputerem;

Niezbędne dodatki: oprogramowanie z interfejsem w języku polskim, dwa pisaki, kabel USB

5

5 lat

Oprogramowanie dydaktyczne dla szkoły podstawowej

Kompatybilne z tablicami,

Obejmujące program matematyki, angielskiego i przyrody klas IV-VI szkoły podstawowej.

4 szkoły x 3 przedm.  = 12

5 lat

Oprogramowanie dydaktyczne dla gimnazjum

Kompatybilne z tablicami,

Obejmujące program matematyki, angielskiego i nauk przyrodniczych klas II-III gimnazjum.

3 przedmioty

5 lat

 

Część II. Zestawy robotyczne z planszami

Nazwa przedmiotu dostawy

Opis – minimalne wymagania techniczne

Liczba sztuk

Gwarancja

Zestawy robotyczne

Przeznaczone dla dzieci powyżej ósmego roku życia;

Umożliwiają zbudowanie co najmniej 16 robotów z możliwością zaprogramowania na komputerze;

Zawierają sensory podczerwieni (czujniki linii), dotyku i dźwięku; elementy wykonawcze: silnik DC, silnik serwo, lampki led, buzzer, układy elektroniczne umożliwiające pracę całego robota z podłączeniem sensorów własnej produkcji;

Dołączone oprogramowanie graficzne (przeznaczone do pracy w środowisku Windows lub równoważnym) umożliwiające zaprogramowanie robotów.

15

5 lat

Zestawy plansz

2 różne plansze w zestawie;

Rozmiar każdej planszy min 1,6 m x 1,2 m;

Wykonane z tworzywa sztucznego; Umożliwiają sprawne poruszanie się robotów;  Posiadają zaznaczone tory do poruszania się robotów;

Linie wyznaczające tory poruszania się robota powinny być w kolorze kontrastowym i szerokości 6 – 8 cm.

6

5 lat

 

Część III. Pozostałe pomoce dydaktyczne

Nazwa przedmiotu dostawy

Opis – minimalne wymagania techniczne

Liczba sztuk

Gwarancja

Generator van de Graaffa

Urządzenie wyposażone w pełną elektrodę kulistą (z izolowanym uchwytem).

Minimalne średnice elektrod: 10 i 15 cm.

Minimalna długość iskry: 60 mm

Max napięcie na elektrodzie kulistej: 200 kV

Zasilany elektrycznie

1

5 lat

Mikroskop z podłączeniem do komputera

Minimalny zakres powiększenia: 40x - 300x

Typ oświetlenia: LED

Połączenie z komputerem: port USB

 

1

5 lat

Model szkieletu człowieka z ruchomymi elementami

Model szkieletu umieszczony na stojaku

Wielkość naturalna (minimalna wysokość - 170 cm)

Możliwość odłączania kończyn.

Wykonany z tworzywa sztucznego

3

5 lat

Tellurium

Umożliwia prezentację zjawisk: ruch wirowy i obiegowy Ziemi, dzień i noc, zmiany dzienne oświetlenia, pory roku, zaćmienie Słońca.

Zasilany bateryjnie.

Napędzany ręcznie.

Minimalne wymiary: długość 30 cm i wysokość 30 cm.

1

5 lat

Komplet siłomierzy sprężynowych

Komplet składa się z co najmniej 5 sztuk: 1N, 5N, 10N, 20N, 30N, 50N.

Skala umieszczona na korpusie każdego siłomierza.

Obudowa z tworzywa sztucznego.

 

9

2 lata

Waga elektroniczna do 5 kg

Zakres pomiarowy: 1-5000 g

Maksymalny czas stabilizacji – 3 sek.

Podziałka elementarna – 1g

Wyświetlacz LED/LCD

Zasilanie sieciowe lub bateryjne

15

2 lata

Taśma miernicza

Minimalna długość 20 m.

Podziałka elementarna: 1 mm

Taśma umieszczona w obudowie

15

2 lata

Zasilacz prądu stałego

Umożliwia wskazanie wartość napięcia wyjściowego (V) oraz wartość prądu obciążenia (A)

Posiada regulację napięcia wyjściowego oraz regulację prądu obciążenia.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego: 0-15 V;

Zakres regulacji prądu obciążenia: 0-3 A;

Moc wyjściowa: 45 W

Posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.

1

2 lata

Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji

Minimalna średnica 13 mm

Minimalne wymiary: wysokość 15 cm, szerokość 15 cm

Wykonana ze szkła.

1

2 lata

Suwmiarka szkolna

Minimalny zakres pomiaru od 1mm do 30cm

Zastosowanie: pomiar głębokości, szerokości, grubości

Minimalne wymiary: długość 40 cm, wysokość 18 cm.

5

2 lata

Waga laboratoryjna

Waga elektroniczna.

Minimalny zakres pomiarowy: 1-1000 g

Podziałka elementarna – 0,1g

Wyświetlacz LED/LCD

Zasilanie sieciowe lub bateryjne.

1

2 lata

Lornetka metalowa

Minimalne powiększenie: x10

Obiektywy o średnicy minimum 25 mm

Minimalne pole widzenia – do 1000m

5

2 lata

Stoper elektroniczny

Dokładność pomiaru 1/100 sek

15

2 lata

Termometr laboratoryjny szklany

Wypełnienie płynowe – bezrtęciowe.

Minimalny zakres pomiarowy od -20 do 50 stopni C

Minimalna dokładność pomiaru: 0,5 stopnia C

15

2 lata

Model serca ludzkiego

Prezentujący komory i przedsionki serca oraz naczynia krwionośne.

Rozkładany na co najmniej dwie części.

Wykonany z tworzywa sztucznego

3

2 lata

Model skóry człowieka

Model prezentowany w przekroju poprzecznym i ukazujący warstwy skóry i elementy strukturalne: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne.

Minimalne powiększenie w stosunku do wymiaru rzeczywistego: x60

Minimalne wymiary: 20 cm x 20 cm x10 cm

 

1

2 lata

Zestaw zlewek

Komplet minimum 5 zlewek miarowych o pojemnościach: 50, 100, 250, 500 i 1000 ml

Wykonane z tworzywa sztucznego.

Posiadają podziałkę.

5

2 lata

Okulary ochronne

Odporne na uderzenia.

Wbudowane osłony boczne.

Posiadają bezbarwne szkła.

Ochrona przed parowaniem.

10

2 lata

Odczynniki

Zestaw do nauki biologii składający się co najmniej z 25 odczynników.

Minimalna waga każdego odczynnika stałego:8g

Minimalna pojemność każdego odczynnika płynnego: 50 ml

1

2 lata

Zestaw do budowy cząstek chemicznych

Zestaw umożliwiający budowę struktur chemicznych z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej.

Zestaw złożony z co najmniej 75 modeli atomów-pierwiastków oraz 30 łączników.

5

2 lata

Podnośnik laboratoryjny

Podnośnik mechaniczny.

Stolik i podstawa wykonane ze stali nierdzewnej.

Zakres regulacji wysokości: do min 220 mm

Minimalne wymiary stolika: 130x130 mm

3

2 lata

Zestaw probówek

Wykonanie: ze szkoła borokrzemowego.

Probówki okrągłodenne.

Komplet: co najmniej 10 sztuk probówek o wielkości 12x100 mm i 10 sztuk o wielkości 16x150 mn.

3

2 lata

Termometr z sondą

Minimalny zakres – 50 do 150 st. C

Wyposażony w funkcję pamięci i wyświetlacz elektroniczny.

Zasilany bateryjnie.

15

2 lata

Teleskop

Konstrukcja optyczna: refraktor

Minimalne powiększenie: x500

Zestaw zawierający 3 okulary o różnej średnicy.

Ogniskowa: co najmniej 600 mm

Minimalna średnica soczewki: 50 mm

Umieszczony na regulowanym statywie

2

5 lat

Mikroskop z kamerą USB

Kamera o rozdzielczości co najmniej 2 MPx.

Kamera mikroskopowa PC ze złączem USB

Minimalny zakres powiększenia: od 40x do 600x

Oświetlenie diodowe LED 

2

5 lat

Zestaw preparatów mikroskopowych - bezkręgowce

Zestaw złożony z minimum 5 preparatów

Zapakowany w pudełku/etui.

Opis preparatów w języku polskim.

4

       

2 lata

Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów

Zestaw złożony z minimum 5 preparatów.

Zapakowany w pudełku/etui.

Opis preparatów w języku polskim.

4

2 lata

Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne

Zestaw złożony z minimum 5 preparatów.

Zapakowany w pudełku/etui.

Opis preparatów w języku polskim.

4

2 lata

Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków

Zestaw złożony z minimum 5 preparatów.

Zapakowany w pudełku/etui.

Opis preparatów w języku polskim.

4

2 lata

Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby

Zestaw złożony z minimum 10 preparatów

Zapakowany w pudełku/etui.

Opis preparatów w języku polskim.

4

 

2 lata

Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody

Zestaw złożony z minimum 10 preparatów.

Zapakowany w pudełku/etui.

Opis preparatów w języku polskim.

4

2 lata

Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka

Zestaw złożony z minimum 20 preparatów

Zapakowany w pudełku/etui.

Opis preparatów w języku polskim.

4

2 lata

Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo

Zestaw złożony z minimum 10 preparatów

Zapakowany w pudełku/etui.

Opis preparatów w języku polskim.

4

2 lata

Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne

Zestaw złożony z minimum 30 preparatów

Zapakowany w pudełku/etui.

Opis preparatów w języku polskim.

4

2 lata

Kompas

Kompas zamykany w pudełku z igłą umieszczoną w płynie i przyrządami celowniczymi.

Średnica powyżej 5 cm

10

2 lata

Deszczomierz

Wyskalowany w milimetrach.

Minimalne wymiary: wysokość 15 cm, szerokość  7 cm.

6

2 lata

Wiatromierz

Przyrząd mechaniczny.

Umożliwienie bezpośredniego odczytu wartości

Pomiar prędkości wiatru w m/s oraz siły wiatru w skali Bauforta,

Minimalne wymiary: wysokość 25 cm, szerokość 15 cm

6

2 lata

Barometr mechaniczny

Minimalna średnica tarczy: 80 mm

Minimalny zakres pomiarowy: 960-1050 hPa

Minimalna dokładność pomiaru: 5 hPa

6

2 lata

Higrometr

Zakres pomiarowy do 100 procent

Minimalna dokładność pomiaru: 1 procent

Minimalne wymiary: 90 mm x 90 mm

6

2 lata

Miernik uniwersalny

Pomiary napięcia DC w zakresie co najmniej: 0.2-500V,
Pomiar napięcia AC w zakresie co najmniej: 200-500V,
Pomiar prądu DC w zakresie co najmniej: 200uA-10A,
Pomiar oporności w zakresie co najmniej: 200Ω-20MΩ ,

10

2 lata

Elektroskop listkowy

Minimalne wymiary: wysokość 13 cm, szerokość 7 cm

Mocowany na podstawie.

Obudowa metalowa.

10

2 lata

Globus indukcyjny

Minimalna średnica globusa 20 cm

Kolor powierzchni globusa: czarny

10

2 lata

Duży globus fizyczny

Minimalna średnica globusa: 42 cm.

Skala: 1:30 000 000

Mapa kolorowa w języku polskim.

 

2

2 lata

Globus fizyczny

Minimalna średnica globusa  22 cm

Skala: 1:60 000 000

Mapa kolorowa w języku polskim.

 

10

2 lata

Pudełko do obserwowania okazów

Pudełko wykonane z tworzywa sztucznego. W pokrywkę wbudowana lupa. W dno pudełka wtopiona siatka do szacowania wielkości okazów.

20

2 lata

Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych

Minimalny zestaw:

6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny,

10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi,

2 przewody krokodylkowe,

3 łączniki baterii.

10

2 lata

 

III. Dodatkowe uwagi dotyczące wszystkich dostaw:

 1. Kody CPV opisujące przedmiot zamówienia: 31710000-6, 32322000-6, 48500000-3, 39162100-6, 39162110-9
 2. Każdy oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i w pierwszym gatunku oraz zawierać pełne wyposażenie, gwarancje i instrukcje w języku polskim konieczne do uruchomienia i pracy zestawu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ale tylko w odniesieniu do całych części, tzn. ważne będą także oferty obejmujące tylko wybraną część zamówienia (lub dwie dowolne części), natomiast nieważne będą oferty dotyczące tylko wybranych pozycji z poszczególnych części (szczególnie w przypadku pozostałych pomocy dydaktycznych), jak również oferty, które nie uwzględniają wskazanej w opisie liczby sztuk danej pozycji.
 4. Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia wartości zamówionych dostaw - do wysokości 50% wartości pierwotnego zlecenia poprzez podpisanie aneksu do zawartej z Wykonawcą umowy.
 5. Wyłonienie wykonawcy odbędzie się zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego oraz procedurą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.
 6. Cena oferty musi zawierać dostarczenie towarów do poszczególnych szkół i gwarancję oraz w przypadku tablic multimedialnych z oprogramowaniem (część I zamówienia) dodatkowo: instalację, instruktaż obsługi przeprowadzony na dostarczonym sprzęcie (potwierdzenie poprawności instalacji) i bezterminową licencję, jeśli oprogramowanie wymaga zakupu licencji.IV. Kryterium wyboru oferty:
Cena – 100%.
Sposób obliczania liczby punktów za daną ofertę: oferta z najniższą ceną za dane zlecenie otrzymuje 100 punktów, a wszystkie pozostałe oferty odpowiednio liczbę punktów odwrotnie proporcjonalną do kwoty podanej w ofercie.

V. Wyłączenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Wymagania w odniesieniu do wykonawców:
Posiadają wiedzę, zasoby i potencjał niezbędny do realizacji zlecenia. Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta zawartego w Formularzu ofertowym.

VII. Składanie ofert:
Odpowiedzi na powyższe zapytanie prosimy przesyłać na załączonym formularzu na adres poczty elektronicznej: oferty@pl.edu.pl z tematem „Kluczowy pakiet startowy – pomoce dydaktyczne”, składać osobiście w czynnym w godzinach 9:00-17:00 biurze Polskiego Centrum Edukacji w Warszawie, przy ul. Jaworzyńskiej 8, lok. 2 lub przesłać pocztą na adres Polskiego Centrum Edukacji do 16 sierpnia 2017 r., do godz. 17:00. Decyduje termin wpłynięcia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej należy formularz wypełnić i podpisać, a następnie przesłać skan podpisanego dokumentu w formacie pdf. lub jpg. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oryginału formularza ofertowego przed podpisaniem umowy.

Jeden oferent może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty wszystkie oferty zostaną odrzucone.

W ramach przygotowań do złożenia oferty i realizacji zlecenia należy uwzględnić, że na Wykonawcę zostaną nałożone obowiązki dotyczące przechowywania dokumentacji i poddawania się kontroli uprawnionych organów Unii Europejskiej (szczegóły w wymienionych na początku Zapytania dokumentach)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

VIII. Harmonogram postępowania
1. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zostanie wskazany Oferent, który złożył najlepszą ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem, który złożył najlepszą ofertę, jeśli kwota podana w ofercie przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najlepszą ofertę, nie zgodzi się na obniżenie oferty do kwoty zaplanowanej w budżecie, Zamawiający ma prawo negocjacji z kolejnymi Oferentami.

2. Od momentu dostarczenia Oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, umowy, ma on 10 dni na podpisanie i odesłanie podpisanej umowy Zamawiającemu. Niedotrzymanie tego terminu oznacza rezygnację Oferenta z realizacji zlecenia i upoważnia Zamawiającego do podpisania umowy z kolejnym (pod względem liczby punktów otrzymanych za ofertę) Oferentem.

3. Całość zamówienia (wszystkie części) ma być dostarczona najpóźniej w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
 

Pobierz zapytanie ofertowe >>

Pobierz formularz ofertowy >>

Aktualności

Informacja o najkorzystniejszej ofercie – catering

W odpowiedzi na złożone przez potencjalnych wykonawców oferty na zapewnienie cateringu w projekcie "Kluczowy pakiet startowy" informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Luka Artystyczna Sp. z o. o.

Dziękujemy oferentom za złożone oferty!

Informacja o najkorzystniejszych ofertach - dostarczenie pomocy dydaktycznych

W odpowiedzi na złożone przez potencjalnych wykonawców oferty dostaw pomocy dydaktycznych w projekcie "Kluczowy pakiet startowy" informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyły wskazane poniżej podmioty:

– Fundacja Verita w odniesieniu do części I (tablice multimedialne z oprogramowaniem)
– COPYPLANET Sp. z o. o. w odniesieniu do części II (zestawy robotyczne z planszami)
- COPYPLANET Sp. z o. o. w odniesieniu do części III (pozostałe pomoce dydaktyczne)

Dziękujemy oferentom za złożone oferty!

Zapytanie ofertowe - catering

W związku z realizacją projektu Kluczowy pakiet startowy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółkę jawną z siedzibą w Warszawie (kod 02-722), przy al. Komisji Edukacji Narodowej 103, lok.65 oraz gminę Kozienice z siedzibą w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, Polskie Centrum Edukacji zaprasza do złożenia ofert na zapewnienie cateringu.

Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć edukacyjnych

W związku z realizacją projektu Kluczowy pakiet startowy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółkę jawną z siedzibą w Warszawie (kod 02-722), przy al. Komisji Edukacji Narodowej 103, lok.65 oraz gminę Kozienice z siedzibą w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, Polskie Centrum Edukacji zaprasza do złożenia ofert na poprowadzenie zajęć edukacyjnych.