Artykuły

Matura - jak się do niej przygotować

Matura - jak się do niej przygotować?

Co roku tysiące maturzystów staje przed tym samym pytaniem: Co pozwoli mi skutecznie przygotować się do matury? Jakie działania mam podjąć, aby zdać ją na satysfakcjonującym mnie poziomie? Część uczniów odpowiedź na te pytanie odkłada na ostatnią chwilę, licząc na to, że „jakoś to będzie”. I rzeczywiście - „jakoś” zawsze jest. Jednak wówczas nigdy nie można stwierdzić na pewno, na co byłoby mnie stać albo co mógłbym osiągnąć, gdybym zmierzył się z tym wyzwaniem odpowiednio wcześniej. Nie wiadomo, na ile osiągnięty wynik odzwierciedla mój faktyczny potencjał i umiejętności, a na ile jest to dzieło przypadku. W przypadku zaś nie dostania się na upatrzony kierunek studiów, można mieć do siebie żal na kilka najbliższych lat, że nie dołożyło się wcześniej wystarczająco dużo starań. Warto zatem odważnie przyjrzeć się sobie - swojemu stanowi wiedzy, swoim mocnym i słabym stronom a także oczekiwaniom, co do przyszłości ? oraz podjąć adekwatne do nich decyzje i kroki.

Wiele jest możliwości uporządkowania czy uzupełnienia swoich wiadomości z danej dziedziny. Wydawałoby się, że najprostsze rozwiązanie, to po prostu przysiąść w domu nad książkami i zacząć się uczyć. Okazuje się jednak, że wyjścia „najprostsze”, nie zawsze są najłatwiejsze do wykonania. Niektórzy z powodzeniem uczą się sami, innym zaś trudno się zmobilizować, a potem także wytrwać w systematycznym przygotowywaniu się do matury. Rozwiązaniem może być umówienie się z kolegą czy koleżanką i wspólne motywowanie się do nauki. Istnieje jednak ryzyko, że czas przeznaczony na naukę poświęcony zostanie na znacznie przyjemniejsze ploteczki czy rozmowę o meczu. Być może bardziej korzystne byłoby skorzystanie z oferty macierzystej szkoły. Wiele liceów proponuje swoim wychowankom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają ? pod czujnym okiem nauczyciela - poświęcić więcej czasu na zgłębianie zagadnień maturalnych.

Alternatywą dla samodzielnej pracy lub zajęć w szkole są korepetycje oraz kursy maturalne. Te ostatnie pomagają rzetelnie powtórzyć i utrwalić wymagany na egzaminie materiał, a jednocześnie cechują się zazwyczaj przystępniejszą ceną niż udzielane indywidualnie lekcje. Ponadto kursy przygotowawcze do matury prowadzone są przez nauczycieli - często egzaminatorów ? którzy są na bieżąco z aktualnymi wymogami Kuratorium Oświaty.

Wartościowym uzupełnieniem umiejętności przydatnych w przyswajaniu i utrwalaniu informacji (jak również podczas samego egzaminu) są techniki skutecznego zapamiętywania i szybkiego czytania, z naciskiem na zrozumienie tekstu. Niestety, w szkołach nie poświęca się z reguły zbyt dużo czasu tym zagadnieniom (często w ogóle się ich nie porusza), natomiast są one doskonałym narzędziem pozwalającym skrócić czas nauki i zarazem podnieść jej efektywność. Można się z nimi zapoznać zarówno czytając książki na ten temat, jak też przy pomocy wykwalifikowanych trenerów, prowadzących kursy efektywnej nauki oraz kursy szybkiego czytania.

+48 503 101 701 kursy@pl.edu.pl