Artykuły

Jak dostać się na studia medyczne?

W Polsce działa 12 Uniwersytetów Medycznych, a do wyboru są uczelnie medyczne w Poznaniu, Lublinie, Białymstoku, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Opolu, Szczecinie, Katowicach, Łodzi i w Legnicy.

Maturzyści planujący dostać się na jeden z kierunków Akademii Medycznej powinni szczególny nacisk polożyć na naukę biologii,fizyki i chemii. Przedmioty te uwzględniane są w procesie rekrutacji i dlatego należy je wybrać, składając deklarację maturalną. Od 2015 roku, zgodnie z wytycznymi CKE, egzamin z powyższych przedmiotów maturzysta może zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. Nie należy jednak zaniedbać egzaminu z matematyki, ponieważ na poziomie podstawowym również jest brany pod uwagę.

Aby przystąpić do rekrutacji na studia medyczne, należy zarejestrować się w systemie internetowej rekrutacji studentów na wybranym uniwersytecie. Po wpisaniu wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości i uiszczeniu opłat rekrutacyjnych, pozostaje czekać na wyniki rekrutacji. Rekrutacja rozpoczyna się od połowy maja i trwa do początku lipca. Liczba miejsc na studia jest ograniczona.

Studia medyczne trwają sześć lat. Przez pierwsze dwa lata nauki, studenci zdobywają wiedzę teoretyczną poznając tajniki ludzkiego ciała, bez jakiejkolwiek praktyki. Dopiero na trzecim roku studenci przystępują do pierwszych zajęć praktycznych w szpitalu. Po ukończeniu studiów, konieczne jest zrobienie specjalizacji!

Maturzyści planujący usystematyzować wiedzę z wybranych przedmiotów zapraszamy na kursy maturalne organizowane z wybranego przedmiotu.

+48 503 101 701 kursy@pl.edu.pl