Artykuły

Dlaczego warto zdawać maturę międzynarodową?

Rozwój matury międzynarodowej zapoczątkowała Szwajcaria w latach 60-tych (International Baccalaureate Organisation). W naszym kraju koncepcja międzynarodowej matury została przyjęta w 1993 roku, a obecnie w ponad 30 szkołach mają możliwość jej zdawania, z czego 13 z nich to szkoły państwowe. Jako pierwsze do programu przystąpiły warszawskie XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.  Aby dobrze przygotować się do zdania matury w języku angielskim, należy uczestniczyć w dwu letnich zajęciach przygotowawczych do matury w 2 i 3 klasie liceum. Arkusze maturalne są sprowadzane z Wielkiej Brytanii i podawane ocenie egzaminatorów  z całego świata. 

Wszyscy absolwenci mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka ojczystego, języka obcego (najczęściej j. angielskiego), nauk społecznych (geografia, filozofia, historia, psychologia, antropologia społeczna, organizacja i zarządzanie), nauk eksperymentalnych (biologia, chemia, systemy środowiska lub fizyka), nauk matematycznych (matematyka zaawansowana, matematyka z elementami informatyki, podstawy matematyki) i z przedmiotu wybranego (plastyka, informatyka, muzyka, trzeci język nowożytny, łacina, drugi przedmiot z zaprezentowanych już grup).
Oczywiście, wszystkie wymienione powyżej przedmioty, oprócz języka ojczystego zdają w języku angielskim.  Należy wybrać minimum trzy przedmioty na wyższym poziomie, po  6 godzin tygodniowo  oraz maksymalnie trzy wymagające niższego stopnia zaangażowania, w wymiarze czterech godzin w tygodniu.

Niewątpliwie przygotowania do matury międzynarodowej mają wiele zalet. Należą do nich:

  • komfort nauki związany z nauką przedmiotów, którymi interesuje się maturzysta w mało licznych grupach,
  • prowadzeniem zajęć przez wysoko wykształconych nauczycieli IB (w większości akademickich),
  • perfekcyjną znajomością języka angielskiego

Plusy  matury międzynarodowej:

1. Możliwość studiowania poza granicami Polski, dyplom IB honorują wszystkie kraje na świecie.

2.  Dużo zajęć praktycznych (laboratoria, zajęcia w terenie, projekty badawcze, dyskusje).

3.  Wszystkie przedmioty, oprócz języka ojczystego nauczane są w języku angielskim, w związku z tym uczeń bo zakończeniu przygotowań do matury posługuje się nim perfekcyjnie.

4. Zdający nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem do matury, klasa otrzymuje na ten cel dotacje z  Urzędu Miasta.

5. Możliwość nawiązania nowych znajomości międzynarodowych, poprzez uczestnictwo w wymianach, wyjazdach zagranicznych np. do Londynu.

Matura międzynarodowa  jest honorowana przez brytyjski Oxford oraz Cambridge, a dobre wyniki na maturze ułatwiają aplikację na uczelnie zagraniczne, nawet renomowany Harvard. Absolwenci klas IB są często zwalniani z egzaminów wstępnych na studia oraz z dodatkowych egzaminów sprawdzających znajomość języków obcych. Ponadto niektóre zagraniczne uniwersytety oferują specjalne stypendia dla absolwentów IB.

+48 503 101 701 kursy@pl.edu.pl