https://www.traditionrolex.com/41

Poradnik - matura ustna język polski

Artykuły - matura

Matura ustna z języka polskiego od 2015 r.

W roku 2015 uczniowie po raz pierwszy będą zdawać ustną część matury w nowej formule. Egzamin ma trwać około 30 min. i będzie składał się z trzech części. Najpierw uczeń wylosuje zagadnienie (opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną), które będzie dotyczyło tekstu kultury. Następnie będzie miał do 15 min. na przygotowanie wypowiedzi, która ma dotyczyć wskazanego tematu. Jego realizacja powinna trwać około 10 min. a przez ok. 5 min. komisja egzaminacyjna przeprowadzi rozmowę dotyczącą wygłoszonego tekstu.

Niewątpliwie największą zmianą są nowe zestawy maturalne, które będą dotyczyć tekstów kultury. Oznacza to, że w każdym zestawie pojawi się pytanie - problem, który zostanie zilustrowany tekstem literackim, obrazem, plakatem, rzeźbą lub tekstem popularnonaukowym. Omawiając wskazane zagadnienie maturzysta będzie musiał odwołać się do innych tekstów kultury (w tym momencie uczniowie będą mogli przywołać np. oglądane przez siebie filmy lub książki spoza kanonu szkolnego).
Przygotowywana przez zdającego wypowiedź powinna mieć formę wypowiedzi argumentacyjnej (wstęp, teza lub hipoteza, argumenty i wnioski).
Dyskusja członków komisji egzaminacyjnej z maturzystą ma dotyczyć wyłącznie jego wypowiedzi, toteż egzaminatorzy nie powinni zadawać pytań nie związanych w ogóle z tematem. Pytania powinny być konsekwencją i rozszerzeniem tego o czym mówił uczeń.

Matura ustna będzie oceniana według kryteriów holistycznych. Brane będą pod uwagę przede wszystkim warstwa merytoryczna, organizacja tekstu oraz poziom sprawności komunikacyjnych zdającego i poprawności językowej jego wypowiedzi. Meritum wypowiedzi monologowej stanowi 40 proc. (16 pkt) całej oceny, organizacja tej wypowiedzi - 20 proc. (8 pkt), język i styl - 20 proc. (8 pkt), meritum wypowiedzi podczas rozmowy - 20 proc. (8 pkt). Maksymalnie do zdobycia jest 40 pkt., aby zdać należy otrzymać minimum 12 pkt.

Wykładowcy prowadzący kursy maturalne będą zwracać szczególną uwagę w trakcie trwania zajęć na przygotowanie uczniów do matury zgodnie z nową formułą.