Artykuły - matura

Najpopularniejsze przedmioty na maturze 2014!

Do zmagań z tegoroczną maturą przystąpiło w tym roku szkolnym ok. 333 700 osób, którzy  ukończyli szkołę ponadgimnazjalną. Z roku na rok mamy do czynienia z narastającą liczbą osób przystępujących do tego egzaminu maturalnego. Wśród młodych ludzi pojawiła się  zauważalna tendencja do pogłębienia wiedzy i uzyskiwania wyższego wykształcenia.

Najchętniej wybierane  przedmioty w części pisemnej na poziomie podstawowym (poza przedmiotami obowiązkowymi):

 1. geografia - 11,5% osób, przystępujących do egzaminu
 2. biologia -  8,9% osób przystępujących do egzaminu
 3. wiedza o społeczeństwie - 8,2% osób przystępujących do egzaminu
 4. fizyka i astronomia - 3,8% osób przystępujących do egzaminu

Najchętniej wybierane przedmioty w części pisemnej  na poziomie rozszerzonym:

 1. język angielski - 24,6% ogółu zdających  
 2. matematyka - 16,3% ogółu zdających
 3. język polski - 9,2%  ogółu zdających
 4. biologia - 8,4%  ogółu zdających

Wśród języków obcych najpopularniejszy jest język angielski - wybrało go blisko 90 proc. proc. maturzystów, czyli ponad 290 tys. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki - zdawać go będzie ponad 37 tys. maturzystów. Rosyjski chce zdawać około 10 tys. maturzystów. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać mniej niż jeden proc. abiturientów (odpowiednio: 2,3 tys., 1,2 tys. i blisko 650 osób).

Absolwenci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego:  tutaj króluje język białoruski 252 osoby, następnie ukraiński - 72 osoby i litewski - 27 osób.

Najchętniej wybierane przedmioty na kursach przygotowawczych do matury w czołowej firmie edukacyjnej organizującej kursy maturalne (Polskie Centrum Edukacji):

 1. matematyka - 38,5 % ogółu uczestniczących w kursach
 2. język polski - 27,3 % ogółu uczestniczących w kursach
 3. geografia - 9,49 %  ogółu uczestniczących w kursach
 4. biologia - 6,7 %  ogółu uczestniczących w kursach