Dzień otwarty

 

 

24 września 2016 (sobota) w godz. 10.00 - 13.00 zapraszamy maturzystów i gimnazjalistów wraz z rodzicami na Dzień Otwarty organizowany przez Polskie Centrum Edukacji.

W trakcie imprezy nasi wykładowcy będą do dyspozycji uczniów, odpowiadając na wszelkie pytania dotyczące zarówno egzaminu, jak i prowadzonych przez nich zająć. 


PRELEKCJE DLA MATURZYSTÓW w ramach dnia otwartego:

I „Jak uzyskać dobry wynik na maturze z matematyki", godz. 10.00-10.45 - mgr Grzegorz Pawłowski

 

 • Zasady zdawania egzaminu maturalnego
 • Zadania, na które sprawiają największe trudności na egzaminie – analiza wyników matur z lat ubiegłych
 • Dlaczego wynik na maturze rozszerzonej w ubiegłym roku był tak niski?
 • Typy zadań często pomijane w szkole, a obowiązkowe na maturze
 • Wskazówki dla osób zdających egzamin w 2017 roku
 • Jak przygotować się do egzaminu?
 • Punktacja – na co zwrócić uwagę, aby „nie pogubić” punktów na egzaminie 

II „Trudności na egzaminie maturalnym z języka polskiego” godz. 11.00-11.45 - mgr Wioletta Dybcio

 • Jakie są zasady matury z języka polskiego.
 • Co sprawiło uczniom najwięcej trudności na maturze w latach ubiegłych? – analiza
 • Jak napisać dobrą rozprawkę?
 • Dlaczego nie warto pisać „co autor ma na myśli” podczas interpretacji wiersza.
 • Jak przygotować konspekt wypowiedzi na maturze ustnej?
 • Jakie teksty kultury powinieneś poznać, by zdać maturę.
 • Jak poradzić sobie z trudnym zestawem na maturze ustnej?
 • Jak odpowiadać na pytania egzaminatorów?
 • Kiedy nie zdasz matury z języka polskiego.

III „Egzamin maturalny z języka angielskiego po zmianach”, godz. 12.00-12.45 - mgr Magdalena Kozłowska

 • Umiejętności  sprawdzane na egzaminie, na które warto zwrócić szczególną uwagę.
 • Trudności na egzaminie – analiza na podstawie wyników matur z lat ubiegłych.
 • Jakie zmiany w egzaminie obowiązują od 2015 roku?
 • Części składowe arkusza egzaminacyjnego – na co zwrócić szczególną uwagę.
 • Rola znajomości środków językowych.
 • Jak przygotować się do egzaminu ustnego? – rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem roli, opis zdjęcia
  i odpowiedzi na trzy pytania, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego
 • Zasady oceniania – na co zwrócić uwagę, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów.

PRELEKCJE DLA GIMNAZJALISTÓW w ramach dnia otwartego:

"Egzamin gimnazjalny - zgadnienia problemowe"

godz. 10.00 - 10.45 blok matematyczno-przyrodniczy, godz. 11.00 - 11.45 blok humanistyczny

 • Umiejętności sprawdzane na egzaminie - na co zwrócić szczególną uwagę
 • Zadania, które sprawiają najwięcej problemów uczniom - analiza arkuszy egzaminacyjnych z lat ubiegłych
 • Wskazówki dla uczniów zdających egzamin w 2017 roku
 • Zagadnienia obowiązkowe na egzaminie, a pomijane często w procesie nauczania
 • Zasady oceniania - jak nie "pogubić" punktów 

Lokalizacja:
Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych
Warszawa, ul. Ogrodowa 16