https://www.traditionrolex.com/41

Kursy dla ósmoklasitów - informacje o kursie
Przy zapisie na drugi przedmiot
Rabat 50 PLN

O kursie


Kurs dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych:

 • prowadzony jest z następujących bloków przedmiotowych:
  - matematyka i język polski,
  - język angielski
 • dostosowany jest do poziomu uczniów (podział na grupy zaawansowania)
 • obejmuje wykłady i ćwiczenia
 • przeznaczony jest dla wszystkich uczniów, stawiających sobie za cel poprawę wyników w nauce.

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy,
 • nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,
 • nabycie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii,
 • omówienie lektur wymaganych na egzaminie,
 • opanowanie pisania wypracowań,
 • nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania.
 • uczestnictwo w zajęciach odbywających się w małych grupach,
 • gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)
 • sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym

Sprawdź:

 • skuteczność naszych kursów - na podstawie corocznych badań ankietowych po ogłoszeniu wyników egzaminów >>
 • opinie naszych kursanków zebrane z ankiet >>
 • opinie o Polskim Centrum Edukacji i prowadzonych kursach opublikowane przez naszych klientów w google >>