https://www.traditionrolex.com/41

Kursy - kurs dla siódmklasistów

Kursy dla siódmoklasistów

O kursie

Kurs dwuletni dla uczniów siódmych klas szkół podstawowych:

 • prowadzony jest z następujących bloków przedmiotowych:
  - matematyka i język polski,
  - język angielski
 • obejmuje 120 godzin wykładów i ćwiczeń z każdego bloku przedmiotowego
  (po 60 godz w każdym roku szkolnym),
 • przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, stawiających sobie za cel poprawę wyników w nauce.

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:

 • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy,
 • nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamnkniętych,
 • nabycie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii,
 • omówienie lektur wymaganych na egzaminie,
 • opanowanie pisania wypracowań,
 • nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz rozumowania i argumentowania.
 • uczestnictwo w zajęciach odbywających się w małych grupach,
 • gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)
 • sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym
 • stały monitoring postępów w nauce (sprawdziany wiedzy),
 • dogodna lokalizacja zajęć

Kurs stacjonarny - zapisy

Blok przedmiotowy: MATEMATYKA - JĘZYK POLSKI
 

dni zajęć/ lokalizacja

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

         

soboty
w godz. 11.40 - 14.05

LO im. K.Hoffmanowej
ul.Hoża 88

21.10.2023

 

1490 zł 
za 60 godzin zajęć

 

I rata - 340 zł
do 14.10.2023

II rata - 340 zł
do 14.11.2023

III rata - 340 zł
do 14.12.2023

IV rata -340 zł
do 14.01.2024

V rata - 340 zł
do 14.02.2024

Koszt sumaryczny w przypadku płatności ratalnej 1700 zł

zapisuję się >>

soboty
w godz. 9.00 - 11.25

LO im. K.Hoffmanowej
ul.Hoża 88

21.10.2023

1490 zł 
za 60 godzin zajęć

zapisuję się >>

 

Blok przedmiotowy: JĘZYK ANGIELSKI

dni zajęć

termin 

koszt 

 

 

 

płatność jednorazowa

płatność ratalna

 

soboty
w godz. 9.00 - 11.25

LO im. K.Hoffmanowej
ul.Hoża 88

21.10.2023

1490 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 340 zł
do 14.10.2023

II rata - 340 zł
do 14.11.2023

III rata - 340 zł
do 14.12.2023

IV rata -340 zł
do 14.01.2024

V rata - 340 zł
do 14.02.2024

Koszt sumaryczny w przypadku płatności ratalnej 1700 zł

zapisuję się >>

Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi blok –
  50 zł rabatu za drugi blok przedmiotowy
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy blok


Warunki zapisu

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • zarezerwować miejsce: 
       - wypełniając formularz na stronie lub
       - telefonicznie (22) 497-57-69, (22) 353-64-55
 • dokonać wpłaty zaliczki w wysokosci 50 zł  za każdy przedmiot w ciągu 5 dni od zapisu i pozostałej kwoty 7 dni przed zajęciami:

  - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
    (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, blok i termin rozpoczęcia kursu) lub

          - osobiście w biurze zapisów: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2


Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>


Opis zajęć

Program zajęć dla ósmoklasistów z obu bloków tematycznych opracowany został przez naszych metodyków i zawiera aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W związku z tym, że posiadamy status placówki oświatowej, podlegamy opiece merytorycznej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Każde zajęcia w ramach kursu przygotowawczego do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynają się od wstępu teoretycznego, w trakcie którego nauczyciel w uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia niezbędne do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Następnie wykładowca wraz z grupą rozwiązuje pakiet zadań mających na celu urwalenie materiału.

W momencie gdy uczniowie osiągają właściwy poziom umiejętności, przystępują do samodzielnego rozwiązywania zadań. Wszelkie powstałe w trakcie zajęć niejasności wyjaśniane są przez wykładowcę na konsultacjach indywidualnych, odbywających się po zakończeniu każdych zajęć.

W celu utrwalenia materiału oraz zweryfikowania aktualnego stanu wiedzy uczniów, w trakcie kursu, odbywają się cykliczne sprawdziany. Sprawdziany te są oceniane i dokładnie omawiane.

Rodzice zainteresowani postępami dzieci, mogą uczestniczyć w zebraniach, organizowanych dwa razy w roku.

Na przedostatnich zajęciach uczniowie podchodzą do próbnego egzaminu. Wyniki egzaminu omawiane są szczegółowo przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na ostatnich zajęciach.