Przy zapisie na drugi przedmiot
Rabat 50 PLN


KURSY MATURALNE


Kursy maturalne prowadzone są przez Polskie Centrum Edukacji cyklicznie od 2003 roku. Posiadamy status Placówki Oświatowej co oznacza, że jakość naszych zajęć monitorowana jest przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.


Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:

 • przygotowanie do matury przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców
 • powtórzenie i usystematyzowanie materiału niezbędnego do zdania egzaminu 
 • uzupełnienie wiedzy
 • nabranie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
 • stały monitoring postępów w nauce
 • dostęp do platformy e-learningowej z matematyki
 • nauka w małych grupach
 • gwarancja satysfakcji (możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć)
 • możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach indywidualnych
 • weryfikacja poziomu wiedzy na próbnym  egzaminie maturalnym, który przygotowany jest i sprawdzany  na podstawie kryteriów opracowanych przez CKE, a następnie szczegółowo omawiany
 • lokalizacja zajęć w centrum Warszawy, co zapewnia dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej z każdego miejsca.

Program nauczania z każdego przedmiotu odbywającego się w ramach kursu maturalnego podzielony został na bloki tematyczne, które obejmują całość materiału wymaganego do egzaminu maturalnego. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i części ćwiczeniowej. Celem pierwszej części jest powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości niezbędnych do zdania matury, a drugiej - nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych.
Warto podkreślić, że wykładowcy prowadząc zajęcia przygotowawcze do matury zaznajamiają uczniów z przebiegiem egzaminu, procedurami egzaminacyjnymi oraz zwracają uwagę na efektywne metody nauki i metody walki ze stresem przedegzaminacyjnym.

Kursy maturalne prowadzone są z następujących przedmiotów:


Sprawdź:

 • skuteczność naszych kursów - na podstawie corocznych badań ankietowych po ogłoszeniu wyników egzaminów >>
 • opinie naszych kursanków zebrane z ankiet >>
 • opinie o Polskim Centrum Edukacji i prowadzonych kursach opublikowane przez naszych klientów w google >>