https://www.traditionrolex.com/41

Kursy - kurs maturalny z historii
Przy zapisie na drugi przedmiot
Rabat 50 PLN

Historia

O kursie

Kurs maturalny całoroczny z historii:

 • prowadzony jest w formie stacjonarnej lub online (wyboru dokonuje uczestnik kursu przy zapisie)
 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z historii.

Dzięki nam:

 • powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu z historii powszechnej i Polski
 • wykształcisz umiejętności z zakresu chronologii, analizy i interpretacji oraz tworzenia narracji historycznej
 • nabędziesz umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie
 • rozwiniesz sprawność samodzielnego formułowania i uzasadniania własnego stanowiska
 • nauczysz się opisywać problemy historyczne i wyjaśniać ich znaczenia
 • udoskonalisz umiejętność krytycznej oceny faktów z przeszłości – odróżnienie opinii od faktów
 • nauczysz się dobierać odpowiednie argumenty dowodzące prawidłowość podanej tezy związanej z faktami/zjawiskami/procesami historycznymi
 • nabędziesz sprawność korzystania z tekstu, mapy, diagramu, wykresu, tabeli, ilustracji, rysunku, tablicy genealogicznej
 • wykształcisz umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych, publicystycznych i popularno-naukowych

Kurs stacjonarny Warszawa - zapisy

POZIOM ROZSZERZONY

dni i godziny termin rodzaj kursu/
lokalizacja
koszt kursu   
      płatność jednorazowa płatność ratalna  
           
niedziele
w godz. 
11.40 – 14.05
19.11.2023

kurs stacjonarny

IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

1490 zł 
za 60 godzin zaję

I rata - 340 zł
do 13.11.2023

II rata - 340 zł
do 13.12.2023

III rata - 340 zł
do 13.01.2024

IV rata -340 zł
do 13.02.2024

V rata - 340 zł
do 13.03.2024

zapisuję się >>

soboty
w godz. 
11.40 – 14.05

23.09.2023

kurs stacjonarny

IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

1490 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 340 zł
do 18.09.2023

II rata - 340 zł
do 18.10.2023

III rata - 340 zł
do 18.11.2023

IV rata -340 zł
do 18.12.2023

V rata - 340 zł
do 18.01.2024

 

 

zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • wpłacić zaliczkę 50 zł (od przedmiotu) 5 dni od dnia zapisu oraz pozostałą kwotę na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
   
 • dokonać wpłatę:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>

 


Wykładowcy

mgr Natalia Poniewierka - nauczyciel dyplomowany uczący w XXVII LO im.T.Czackiego, członek komicji egzaminacyjnych, przygotowuje z sukcesami uczniów do olimpiad i konkursów (Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świeci Współczesnym), opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z historii

mgr Jacek Siedlecki - nauczyciel mianowany uczący w LXVIII LO im.T.Chałububińskiego, członek komicji egzaminacyjnych, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z historii i WOS-u

mgr Krzysztof Maksymow - nauczyciel LXXII L.O im. J. Jasińskiego, współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim (historia, nauki polityczne), egzaminator maturalny, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z historii i WOS-u

Kurs online

POZIOM ROZSZERZONY

dni i godziny termin rodzaj kursu/
lokalizacja
koszt kursu   
      płatność jednorazowa płatność ratalna  
           
soboty
w godz.
9.00-11.25
30.09.2023 kurs online

1190 zł 
za 60 godzin zajęć

 

I rata - 280 zł
do 25.09.2023

II rata - 280 zł
do 25.10.2023

III rata - 280 zł
do 25.11.2023

IV rata -280 zł
do 25.12.2023

V rata - 280 zł
do 25.01.2024

zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • wpłacić zaliczkę 50 zł (od przedmiotu) 5 dni od dnia zapisu oraz pozostałą kwotę na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
   
 • dokonać wpłatę:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>

 


Wykładowcy

mgr Natalia Poniewierka - nauczyciel dyplomowany uczący w XXVII LO im.T.Czackiego, członek komicji egzaminacyjnych, przygotowuje z sukcesami uczniów do olimpiad i konkursów (Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świeci Współczesnym), opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z historii

mgr Jacek Siedlecki - nauczyciel mianowany uczący w LXVIII LO im.T.Chałububińskiego, członek komicji egzaminacyjnych, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z historii i WOS-u

mgr Krzysztof Maksymow - nauczyciel LXXII L.O im. J. Jasińskiego, współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim (historia, nauki polityczne), egzaminator maturalny, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z historii i WOS-u

Opis zajęć

Program kursu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym uwzględnia zagadnienia z historii Polski i świata, a zakres przekazywanej wiedzy corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W opracowanym przez naszych dydaktyków programie kursu na rok szkolny 2023/2024  realizowane będą następujące treści nauczania:

 • starożytne cywilizacje
 • niepokoje polityczne epoki średniowiecza
 • Polska Piastów (X – XIV w.)
 • Polska Jagiellonów i wojny Rzeczypospolitej
 • kryzys i upadek Rzeczypospolitej w XVIII w.
 • Rewolucja Francuska i wojny napoleońskie (1789 – 1815)
 • ład międzynarodowy (1815 – 1914)
 • ziemie polskie w latach 1815 – 1914
 • I wojna światowa i  walka o niepodległą Polskę (1914 – 1918)                                                        
 • stosunki międzynarodowe 1919 – 1939
 • II RP 1918 – 1939
 • II wojna światowa (1939 – 1945)
 • świat po II wojnie światowej – Zimna Wojna (1946 – 1991)
 • „Polska Ludowa” w latach 1945 – 1989

Na zajęciach wykładowca, w formie wykładu,  omawia szczegółowo problematykę odnoszącą się do danego działu tematycznego, nawiązując do wydarzeń równolegle zachodzących w innych częściach świata lub współczesności. Podstawą prowadzonych zajęć w ramach kursów maturalnych jest praca z tekstami źródłowymi i ikonografią.

Ważnym elementem każdych zajęć jest rozwiązywanie zadań maturalnych typu otwartego i zamkniętego z danego działu tematycznego, przez co uczniowie nabierają sprawności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

W celu utrwalenia przerobionego w trakcie zajęć materiału, wykładowca każdorazowo zadaje uczniom ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania w domu.

Po zakończeniu każdego z działów uczniowie piszą prace pisemne w formie testów, co pozwala ocenić aktualny stan wiedzy poszczególnych uczniów.

Po każdych zajęciach, wykładowca pozostaje do dyspozycji uczniów, którzy mogą uzyskać odpowiedź na dręczące ich pytania.

Po zrealizowaniu całego programu kursu maturalnego, na przedostatnich zajęciach, przeprowadzony jest próbny egzamin maturalny, który oceniany jest według kryteriów opracowanych przez CKE. Wyniki egzaminu omawiane są na ostatnich zajęciach.

Przy realizacji programu należy zwrócić uwagę na położenie największego nacisku na metody, które najbardziej kształtują samodzielność myślenia. Ma to umożliwić nabycie wprawy w podejmowaniu zadań badawczych, takich jak: analiza dokumentów, materiałów prasowych itp.

Realizacja programu odbywa się przy wykorzystaniu różnorodnych metod i form nauczania, takich jak: wykłady, praca pod kierunkiem (z tekstami źródłowymi), praca z materiałami ikonograficznymi i multimediami, elementy dyskusji.