Przy zapisie na dwa przedmioty
Rabat 50 zł

Matematyka

O kursie

Kurs maturalny z matematyki:

 • prowadzony jest w formie stacjonarnej,
 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z matematyki.

Dzięki nam:

 • poznasz nowe metody rozwiązywania zadań maturalnych
 • nauczysz się tworzyć i dobierać strategię rozwiązywania problemów
 • rozwiniesz wyobraźnię przestrzenną
 • rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia w procesach analizowania, wnioskowania i uzasadniania
 • zrozumiesz i nauczysz się interpretować pojęcia matematyczne oraz operować obiektami matematycznymi
 • opanujesz umiejętność zdobywania, porządkowania, wartościowania i przetwarzania informacji
 • nabędziesz umiejętność budowania modeli matematycznych oraz posługiwania się algorytmami
 • nauczysz się precyzyjnego formułowania wypowiedzi

Zapisy - zajęcia stacjonarne


Lokalizacja zajęć:
IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa, ul.Hoża 88


POZIOM PODSTAWOWY

dni i godziny termin koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  
         
niedziele
w godz. 
9.00 – 11.25
21 listopada 2021 1190 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 250 zł
do 15.11.2021

II rata - 250 zł
do 15.12.2021

III rata - 250 zł
do 15.01.2022

IV rata - 250 zł
do 15.02.2022

V rata - 250 zł
do 15.03.2022

zapisuję się >>
czwartki
w godz. 
16.30 – 18.55
18 listopada 2021 1190 zł 
za 60 godzin zajęć
zapisuję się >>

soboty
w godz. 
9.00 – 11.25

18 września 2021

1190 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 250 zł
do 13.09.2021

II rata - 250 zł
do 13.10.2021

III rata - 250 zł
do 13.11.2021

IV rata - 250 zł
do 13.12.2021

V rata - 250 zł
do 13.01.2022

 

 

zapisuję się >>
piątki
w godz. 
16.30 – 18.55
24 września 2021

1190 zł 
za 60 godzin zajęć

zapisuję się >>

 

POZIOM ROZSZERZONY

dni i godziny termin koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  
         
niedziele
w godz. 
11.40 – 14.05
21 listopada 2021 1190 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 250 zł
do 15.11.2021

II rata - 250 zł
do 15.12.2021

III rata - 250 zł
do 15.01.2022

IV rata - 250 zł
do 15.02.2022

V rata - 250 zł
do 15.03.2022

zapisuję się >>
soboty
w godz. 
9.00 – 11.25
18 września 2021

1190 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 250 zł
do 13.09.2021

II rata - 250 zł
do 13.10.2021

III rata - 250 zł
do 13.11.2021

IV rata - 250 zł
do 13.12.2021

V rata - 250 zł
do 13.01.2022

zapisuję się >>

soboty
w godz. 
11.40 – 14.05

18 września 2021

1190 zł 
za 60 godzin zajęć

zapisuję się >>

środy
w godz. 
16.30 – 18.55

22 września 2021

1190 zł 
za 60 godzin zajęć

zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • wpłacić zaliczkę 50 zł (od przedmiotu) 5 dni od dnia zapisu oraz pozostałą kwotę na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
   
 • dokonać wpłatę:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>

Opis zajęć

Program kursu maturalnego z matematyki dla każdego poziomu corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W opracowanym przez naszych dydaktyków programie kursu na rok szkolny 2020/2021  realizowane będą następujące treści nauczania:

 • liczby i działania na nich, potęgi, pierwiastki, procenty, logarytmy
 • zbiory, oś liczbowa, przedziały liczbowe, wartość bezwzględna
 • funkcje – własności, sposoby opisywania, przekształcenia wykresów
 • funkcja liniowa
 • funkcja kwadratowa
 • rozwiązywanie równań i nierówności pierwszego i drugiego stopnia oraz układów równań
 • wielomiany, równania stopnia wyższego niż 2
 • funkcja homograficzna, równania wymierne
 • funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • funkcje trygonometryczne
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną i parametrem (tylko dla poziomu rozszerzonego)
 • ciąg arytmetyczny i geometryczny
 • granice ciągów, szereg geometryczny (tylko dla poziomu rozszerzonego)
 • planimetria
 • geometria analityczna
 • stereometria
 • statystyka, kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa

 
Każde zajęcia rozpoczynają się od przypomnienia uczniom niezbędnych definicji i wzorów oraz innych zagadnień teoretycznych potrzebnych do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Na podstawie pozyskanych informacji, uczniowie przestępują do rozwiązywania ćwiczeń wzorowanych na zadaniach egzaminacyjnych, co jest najważniejszym elementem kursów przygotowawczych do matury. W ten sposób uczniowie nabierają sprawności w rozwiązywaniu zadań.

W trakcie zajęć wykładowca zwraca szczególną uwagę na wszelkie „pułapki” czyhające na uczniów w trakcie egzaminu.

W celu utrwalenia przerobionego w trakcie zajęć materiału wykładowca przekazuje uczniom zestawy zadaniowe do samodzielnego rozwiązania w domu. Ewentualne problemy omawiane są na następnych zajęciach.

Po każdych zajęciach wykładowca pozostaje do dyspozycji uczniów, którzy mają możliwość w trakcie konsultacji indywidualnych uzyskać odpowiedzi na dręczące ich pytania.

Weryfikacją wiedzy realizowanego procesu dydaktycznego są przeprowadzane cyklicznie sprawdziany. Mają one na celu zmotywować uczniów do systematycznej nauki.

Po zrealizowaniu całego programu kursu maturalnego przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny, co daje uczniom możliwość sprawdzenia się w sytuacji stresowej oraz oswojenia z formułą egzaminu. Jest on oceniany według kryteriów opracowanych przez CKE, a zadania wraz z prawidłowymi rozwiązaniami omawiane są na ostatnich zajęciach.