Przy zapisie do 30.06
Rabat 100 zł

Język polski

O kursie

Kurs maturalny z języka polskiego:

 • prowadzony jest w formie stacjonarnej
 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z języka polskiego.

Dzięki nam:

 • powtórzysz,uzupełnisz i usystematyzujesz wiedzę,
 • nauczysz się pisać rozprawkę i interpretację wiersza „wg kryteriów oceniania”
 • opanujesz umiejętność analizy tekstu i jego przekształceń
 • nauczysz się dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe między zdarzeniami
 • powtórzysz i poznasz motywy / toposy pojawiające się w tekstach kultury
 • będziesz właściwie przygotowywać plan wypowiedzi maturalnej,
 • opanujesz umiejętność tworzenia samodzielnej wypowiedzi na podstawie danego tekstu kultury oraz wypowiedzi argumentacyjnej
 • wykształcisz umiejętność samodzielnego stawiania tez i dochodzenia do interpretacyjnych wniosków
 • nauczysz się właściwie konstruować wypowiedzi pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym
 • nabierzesz sprawności wyszukiwania informacji złożonych, dostrzegając powiązania między informacjami
 • utrwalisz zagadnienia z gramatyki i nauki o języku pojawiające się w zestawach maturalnych

Zapisy


POZIOM PODSTAWOWY

dni i godziny termin Lokalizacja koszt kursu   
      płatność
jednorazowa
płatność
ratalna
 
           

soboty
w godz. 
9.00 – 11.25

23.09.2023 IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

Przy zapisie do 30.06 cena promocyjna

1390 zł 
za 60 godzin zajęć

Cena regularna 1490 zł

I rata - 340 zł
do 18.09.2023

II rata - 340 zł
do 18.10.2023

III rata - 340 zł
do 18.11.2023

IV rata -340 zł
do 18.12.2023

V rata - 340 zł
do 18.01.2024

 

zapisuję się >>
soboty
w godz. 
11.40 – 14.05
23.09.2023 IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

Przy zapisie do 30.06 cena promocyjna

1390 zł 
za 60 godzin zajęć

Cena regularna 1490 zł

zapisuję się >>
piątki
w godz. 
17.00 – 19.25
29.09.2023 IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

Przy zapisie do 30.06 cena promocyjna

1390 zł 
za 60 godzin zajęć

Cena regularna 1490 zł

zapisuję się >>

 

POZIOM ROZSZERZONY

dni i godziny termin Lokalizacja koszt kursu   
      płatność
jednorazowa
płatność
ratalna
 
           

soboty
w godz. 
9.00 – 11.25

23.09.2023 IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

Przy zapisie do 30.06 cena promocyjna

1390 zł 
za 60 godzin zajęć

Cena regularna 1490 zł

I rata - 340 zł
do 18.09.2023

II rata - 340 zł
do 18.10.2023

III rata - 340 zł
do 18.11.2023

IV rata -340 zł
do 18.12.2023

V rata - 340 zł
do 18.01.2024

 

zapisuję się >>
soboty
w godz. 
11.40 – 14.05
23.09.2023 IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

Przy zapisie do 30.06 cena promocyjna

1390 zł 
za 60 godzin zajęć

Cena regularna 1490 zł

zapisuję się >>
środy
w godz. 
17.00 – 19.25
27.09.2023 IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

Przy zapisie do 30.06 cena promocyjna

1390 zł 
za 60 godzin zajęć

Cena regularna 1490 zł

zapisuję się >>

  Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • wpłacić zaliczkę 50 zł (od przedmiotu) 5 dni od dnia zapisu oraz pozostałą kwotę na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
   
 • dokonać wpłatę:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>

 


Wykładowcy:

mgr Wioletta Dybcio - nauczyciel dyplomowany w LO w Zagórzu i Liceum Polonijnym, egzaminator maturalny, przygotowuje lekcje e-learningowe z języka polskiego dotyczące egzaminu maturalnego, autor skryptu z języka polskiego dla Stowarzyszenia Polites, od 2005 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury.


Opis zajęć

Programy zajęć kursów prowadzonych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, opracowane przez naszych dydaktyków na rok szkolny 2022/2023 , uwzględnia aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W trakcie zajęć kursanci mają możliwość powtórzenia wiadomości z całego toku nauczania, pracują nad interpretacją tekstów literackich oraz gramatyką.

Zajęcia podzielone są część wykładową oraz część praktyczną, w trakcie której rozwiązywane są zestawy ćwiczeniowe.

W trakcie trwania kursu wykładowca omawia najważniejsze zjawiska i trendy w kolejnych epokach wraz z prezentacją poszczególnych dzieł sztuki, zwracając uwagę na motywy i toposy obecne w przywoływanych tekstach kultury.

Podstawowym elementem kursu maturalnego jest szczegółowe omówienie lektur, które są obowiązkowe na egzaminie maturalnym, zwracając uwagę na lektury z gwiazdką. Tekstom tym towarzyszy realizacja zestawów pytań z matury ustnej z języka polskiego, a także zagadnień występujących w tematach rozprawek.

Przygotowując się do matury ustnej kursanci uczą się tworzyć plan wypowiedzi, ćwiczą pisanie rozprawek oraz pracują nad interpretacją tekstu poetyckiego.

Kolejnym elementem realizowanym na kursie jest powtórzenie najistotniejszych zagadnień z gramatyki i nauki o języku, co ćwiczone jest na przykładowych zestawach egzaminacyjnych.

W części praktycznej zajęć uczniowie mają możliwość sprawdzenia swej wiedzy i umiejętności poprzez rozwiązywanie ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę na podstawie testów maturalnych.

Przygotowując do matury ustnej wykładowca zwraca również uwagę na to, w jaki sposób uczniowie mogą wywrzeć korzystne wrażenie na komisji egzaminacyjnej.

Wiedza zdobywana na zajęciach, utrwalana jest poprzez regularne ćwiczenia domowe, które następnie omawiane są podczas kolejnych zajęć.

W przypadku potrzeby rozwiania dodatkowych wątpliwości lub chęci omówienia pytań wybiegających poza tematykę kursu – wykładowcy pozostają do dyspozycji uczniów podczas konsultacji indywidualnych (online).

Po realizacji całego programu kursu przeprowadzany jest próbny egzamin, który oceniany zostanie według kryteriów i standardów opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wyniki każdego egzaminu są omawiane bezpośrednio z Wykładowcą.