Przy zapisie na dwa przedmioty
Rabat 50 zł

WOS

O kursie

Kurs maturalny całoroczny z WOS-u:

 • prowadzony jest w formie stacjonarnej
 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z WOS-u.

Dzięki nam:

 • powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu społeczeństwa, polityki, ekonomii, prawa i współczesnych problemów świata,
 • opanujesz umiejętność krytycznej oceny otaczającej rzeczywistości,
 • nauczysz się opisywać podstawowe problemy wynikające z toku realizacji programu i wyjaśniać ich znaczenie,
 • będziesz skutecznie klasyfikować zagadnienia społeczne, prawne i ustrojowe oraz dotyczące problemów o znaczeniu międzynarodowym,
 • pozyskasz całościową wiedzę z zakresu światowej problematyki kulturowej i społeczno – politycznej,
 • poznasz i zrozumiesz zasady funkcjonowania ustrojów współczesnych państw,
 • nauczysz się samodzielnie, świadomie i selektywnie korzystać z bogatego strumienia informacji,
 • udoskonalisz umiejętność krytycznej oceny faktów– odróżniać opinię od faktów,
 • rozwiniesz umiejętność samodzielnego uzasadniania własnego stanowiska,
 • wykształcisz umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych, publicystycznych i popularno-naukowych.

Zapisy


 

POZIOM ROZSZERZONY - kurs całoroczny

dni i godziny termin lokalizacja koszt kursu   
      płatność
jednorazowa
płatność ratalna  
           
poniedziałek-piątek w godz. 11.40-14.05 13-24 lutego 2023
​(ferie)
IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88
690 zł 
za 30 godzin zajęć
- zapisuję się >>
soboty
w godz. 
9.00 – 11.25
5.11.2022 IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

1190 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 240 zł
do 28.10.2022

II rata - 240 zł
do 28.11.2022

III rata - 240 zł
do 28.12.2022

IV rata - 240 zł
do 28.01.2023

V rata - 240 zł
do 28.02.2023

VI rata - 240 zł
do 28.03.2023

 

zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • wpłacić zaliczkę 50 zł (od przedmiotu) 5 dni od dnia zapisu oraz pozostałą kwotę na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
   
 • dokonać wpłatę:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>


Wykładowcy

mgr Natalia Poniewierka - nauczyciel dyplomowany uczący w XXVII LO im.T.Czackiego, członek komicji egzaminacyjnych, przygotowuje z sukcesami uczniów do olimpiad i konkursów (Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świeci Współczesnym), opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z historii

mgr Jacek Siedlecki - nauczyciel mianowany uczący w LXVIII LO im.T.Chałububińskiego, członek komicji egzaminacyjnych, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z historii i WOS-u

mgr Krzysztof Maksymow - nauczyciel LXXII L.O im. J. Jasińskiego, współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim (historia, nauki polityczne), egzaminator maturalny, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z historii i WOS-u

Opis-zajęć

Program kursu maturalnego z WOS-u na poziomie rozszerzonym oparty jest o zagadnienia z historii współczesnej, a zakres przekazywanej wiedzy corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W opracowanym przez naszych dydaktyków programie kursu na rok szkolny 2022/2023  realizowane będą następujące treści nauczania:

 • reguły życia społecznego
 • naród i problem mniejszości narodowych
 • instytucja państwa                        
 • współczesne doktryny i ideologie
 • systemy partyjne                                                                                     
 • modele ustrojowe państw demokratycznych                                                               
 • ustrój polityczny RP  
 • samorząd terytorialny                           
 • pojęcie i rodzaje prawa                                                                        
 • system prawny RP                                                      
 • prawa człowieka i system ich ochrony
 • międzynarodowy system bezpieczeństwa
 • integracja europejska

Na zajęciach wykładowca, w formie wykładu,  omawia szczegółowo problematykę odnoszącą się do danego działu tematycznego. Podstawą prowadzonych zajęć w ramach kursów maturalnych jest praca z tekstami źródłowymi i ikonografią.

Ważnym elementem każdych zajęć jest rozwiązywanie zadań maturalnych typu otwartego i zamkniętego z danego działu tematycznego, przez co uczniowie nabierają sprawności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

W celu utrwalenia przerobionego w trakcie zajęć materiału, uczniowie odrabiają prace domowe nawiązujące do bieżącego tematu. Prace te omawiane są na kolejnych zajęciach.

Po zakończeniu każdego z działów uczniowie piszą prace pisemne w formie testów, co pozwala ocenić aktualny stan wiedzy poszczególnych uczniów.

Elementem uzupełniającym właściwy przebieg procesu dydaktycznego są konsultacje indywidualne, które umożliwiają uczniom uzyskanie odpowiedzi na dręczące ich pytania.

Po zrealizowaniu całego programu kursu maturalnego, na przedostatnich zajęciach, przeprowadzony jest próbny egzamin maturalny, który oceniany jest według kryteriów opracowanych przez CKE. Wyniki egzaminu omawiane są na ostatnich zajęciach.

Przy realizacji programu należy zwrócić uwagę na położenie największego nacisku na metody, które najbardziej kształtują samodzielność myślenia. Ma to umożliwić nabycie wprawy w podejmowaniu zadań badawczych, takich jak: analiza dokumentów, materiałów prasowych itp.

Realizacja programu odbywa się przy wykorzystaniu różnorodnych metod i form nauczania, takich jak: wykłady, praca pod kierunkiem (z tekstami źródłowymi), praca z materiałami ikonograficznymi i multimediami, elementy dyskusji.