Chemia

Kurs dla maturzystów, poziom rozszerzony
 • O kursie

 • Opis zajęć

Kurs maturalny z chemii:

 • prowadzony jest w formie stacjonarnej,
 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z chemii.

Dzięki nam:

 • powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę dotyczącą zagadnień z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej,
 • opanujesz umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, ich obserwacji i interpretowania wyników,
 • będziesz prawidłowo wykorzystywać narzędzia matematyczne do opisu i analizy zjawisk i procesów,
 • nauczysz się w poprawny sposób wykorzystywać wykresy, rysunki, tabele, schematy
 • nauczysz się właściwie zapisywać konfigurację elektronową pierwiastków oraz określać położenie pierwiastka w układzie i na tej podstawie podawać jego właściwości,
 • będziesz poprawnie określać typy hybrydyzacji i kształty cząsteczek,
 • utrwalisz sposoby określania rodzajów wiązań oraz rysowania wzorów elektronowych kreskowych związków,
 • nabędziesz wprawę w pisaniu równań reakcji chemicznych powstawania związków nieorganicznych: kwasów, zasad, wodoro – i hydroksosoli oraz związków amfoterycznych;
 • wyćwiczysz dobieranie współczynników w reakcjach redox w sposób jonowy skrócony z określeniem środowiska (bilans elektronowy);
 • opanujesz poprawne nazewnictwo związków chemicznych, zgodnie z nomenklaturą Stockea;
 • rozwiniesz umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z treścią ze stechiometrii, stężeń roztworów, pH, równowag, szybkości reakcji, stopnia i stałej dysocjacji, izotopów oraz zadań dotyczących związków organicznych
 • nauczysz się określać typy reakcji (substytucja, addycja, eliminacja)
 • opanujesz umiejętność pisania równań reakcji charakterystycznych dla jednofunkcyjnych i wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów oraz równań reakcji charakterystycznych dla węglowodorów alifatycznych i aromatycznych (wzory półstrukturalne)
 • nabędziesz umiejętności wykorzystywania informacje z różnorodnych źródeł

Program kursu maturalnego z chemii corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W opracowanym przez naszych dydaktyków programie kursu na rok szkolny 2024/2025  realizowane będą następujące treści nauczania:

 • substancje i ich właściwości
 • wewnętrzna budowa materii
 • reakcje chemiczne
 • powietrze i inne gazy
 • woda i roztwory wodne
 • kwasy i zasady
 • sole
 • węgiel i jego związki z wodorem
 • pochodne węglowodorów

Kurs przygotowawczy z chemii na poziomie rozszerzonym podzielony został na bloki tematyczne, tak aby jak najlepiej powtórzyć i usystematyzować wiedzę posiadaną przez uczniów.

Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia wiadomości z danego bloku tematycznego, przy czym wykładowca szczególną uwagę zwraca na zagadnienia niezbędne do prawidłowego rozwiązywania zadań maturalnych. Wszelkie braki teoretyczne są uzupełniane na bieżącą, tak aby uczniowie byli w pełni przygotowani do czekającego ich egzaminu.

Następnie uczniowie wykorzystują pozyskaną wiedzę, rozwiązując wraz z wykładowcą różnorodne zadania egzaminacyjne. W miarę nabierania sprawności w rozwiązywaniu ćwiczeń, uczniowie przystępują do pracy samodzielnej.

Każdy niezrozumiały element przerabianego materiału może zostać omówiony podczas indywidualnych konsultacji z wykładowcą.

Przygotowując do matury, dużą rolę przykładamy do systematycznego pozyskiwania wiedzy przez uczniów, regularnie zadając prace domowe w formie zestawów egzaminacyjnych oraz przeprowadzając cyklicznie sprawdziany. Niewątpliwie jest to czynnik motywujący uczniów do pracy.

Po zrealizowaniu całego programu zajęć, przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny, który daje uczniom możliwość sprawdzenia się w sytuacji stresowej oraz oswojenia z formułą egzaminu. Jest on oceniany według kryteriów opracowanych przez CKE, a zadania wraz z prawidłowymi rozwiązaniami omawiane są na ostatnich zajęciach.

Zarezerwuj kurs Chemia
Kurs dla maturzystów, poziom rozszerzony

lokalizacja IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej , Warszawa, ul.Hoża 88 (wejście od ul.Wspólnej)
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

soboty w godz. 9:00-11:25

21.09.2024
Przy zapisie do 1.09.2024 cena promocyjna 1540 PLN Cena regularna 1590 PLN
7 rat po 270 PLN
I rata
270 PLN
do 16.09.2024
II rata
270 PLN
do 16.10.2024
III rata
270 PLN
do 16.11.2024
IV rata
270 PLN
do 16.12.2024
V rata
270 PLN
do 16.01.2025
VI rata
270 PLN
do 16.02.2025
VII rata
270 PLN
do 16.03.2025
Sumaryczny koszt 1890 zł Przy zapisie do 1.09.2024 koszt pierwszej raty wynosi 220 zł
lokalizacja IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej , Warszawa, ul.Hoża 88 (wejście od ul.Wspólnej)
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

wtorki w godz. 17:00-19:25

24.09.2024
Przy zapisie do 1.09.2024 cena promocyjna 1540 PLN Cena regularna 1590 PLN
7 rat po 270 PLN
I rata
240 PLN
do 17.09.2024
II rata
240 PLN
do 17.10.2024
III rata
240 PLN
do 17.11.2024
IV rata
240 PLN
do 17.12.2024
V rata
240 PLN
do 17.01.2025
VI rata
240 PLN
do 17.02.2025
VII rata
240 PLN
do 17.03.2025
Sumaryczny koszt 1890 zł Przy zapisie do 1.09.2024 koszt pierwszej raty wynosi 220 zł


Propozycje innych zajęć dotyczące przedmiotu:
Chemia

Chemia (Kurs matura chemia online) Kurs całoroczny

Opis kursu

lokalizacja Kurs online
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 17:00-19:25

02.10.2024
Przy zapisie do 1.09.2024 cena promocyjna 1340 PLN Cena regularna 1390 PLN
7 rat po 240 PLN
I rata
240 PLN
do 25.09.2024
II rata
240 PLN
do 25.10.2024
III rata
240 PLN
do 25.11.2024
IV rata
240 PLN
do 25.12.2024
V rata
240 PLN
do 25.01.2025
VI rata
240 PLN
do 25.02.2025
VII rata
240 PLN
do 25.03.2025
Sumaryczny koszt 1680 zł Przy zapisie do 1.09.2024 koszt pierwszej raty wynosi 190 zł
lokalizacja Kurs online
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

soboty w godz. 11:40-14:05

28.09.2024
Przy zapisie do 1.09.2024 cena promocyjna 1340 PLN Cena regularna 1390 PLN
7 rat po 240 PLN
I rata
240 PLN
do 20.09.2024
II rata
240 PLN
do 20.10.2024
III rata
240 PLN
do 20.11.2024
IV rata
240 PLN
do 20.12.2024
V rata
240 PLN
do 20.01.2025
VI rata
240 PLN
do 20.02.2025
VII rata
240 PLN
do 20.03.2025
Sumaryczny koszt 1680 zł Przy zapisie do 1.09.2024 koszt pierwszej raty wynosi 190 zł

Propozycje innych zajęć

Biofeedback (Biofeedback) Kurs całoroczny

Opis kursu

lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 16:00

17.07.2024
1300 PLN
2 raty po 700 PLN
I rata
700 PLN
do 10.07.2024
II rata
700 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1400 zł
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 17:00

17.07.2024
1300 PLN
2 raty po 700 PLN
I rata
700 PLN
do 10.07.2024
II rata
700 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1400 zł

Tomatis (Tomatis) Kurs całoroczny

Opis kursu

lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 17:00

17.07.2024
1400 PLN
2 raty po 750 PLN
I rata
750 PLN
do 10.07.2024
II rata
750 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1500 zł
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 16:00

17.07.2024
1400 PLN
2 raty po 750 PLN
I rata
750 PLN
do 10.07.2024
II rata
750 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1500 zł

Dysleksja (Opinie o dysleksji) Kurs całoroczny

Opis kursu

lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środa godz. 9.00

19.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środa godz. 15.00

19.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

czwartek godz. 15.00

20.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

czwartek godz. 9.00

20.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

wtorek godz. 9.00

25.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

wtorek godz. 11.00

25.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

wtorek godz. 15.00

25.06.2024
650 PLN
Sprawdź pozostałe przedmioty
Sprawdź pozostałe przedmioty
Zobacz więcej
Skuteczność kursów
Chemia - Poziom rozszerzony
47%

Wyniki maturzystów na terenie całej Polski opublikowane przez CKE

75%

Wyniki słuchaczy uczestniczących w naszych kursach

Poznaj główne korzyści związane z uczestnictwem w stacjonarnych kursach dla ósmoklasistów

Nadzór mazowieckiego kuratorium oświaty

Program zajęć dla ósmoklasistów opracowany został przez naszych metodyków i zawiera aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Posiadamy status placówki oświatowej, podlegamy zatem opiece merytorycznej Kuratorium Oświaty.

Wykwalifikowana kadra wykładowców

W skład naszej kadry wykładowców wchodzą: egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni, doświadczeni nauczyciele liceów, gimnazjów i szkół podstawowych, pracownicy naukowo-dydaktycznymi uczelni wyższych, doradcy zawodowi i psycholodzy.

Program przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne CKE

Kursy opracowane przez naszych dydaktyków, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, uwzględniają aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Monitoring postępów i egzamin próbny

Zapewniamy stały monitoring postępów w nauce oraz weryfikację poziomu wiedzy na próbnym egzaminie ósmoklasisty, który przygotowany jest i sprawdzany na podstawie kryteriów opracowanych przez CKE, a następnie szczegółowo omawiany.

Podział na grupy zaawansowania

Kursy dodstosowane są do poziomu uczniów. Podział na grupy umożliwia efektywniejsze nauczanie: pozwala uczniom zaawansowanym doskonalić ich umiejętności, a uczniom mniej zaawanasowanym pogłębić wiedzę i podwyższyć swój poziom umiejętności.

Gwarancja satysfakcji

Zapewniamy możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć.

Wykwalifikowana kadra wykładowców

Atmosfera podczas zajęć przyczynia się do ukształtowania się środowiska sprzyjającego nauce, które wspomaga wysiłki uczniów, rozwija ich wiarę we własne możliwości.

Opinie kursantów

Michał (Misiek) 2024-05-16
Bardzo profesjonalne kursy. Super Ekipa prowadzącą. Miejsce do Polecenia.
Małgorzata Macierzyńska 2024-05-15
Zajęcia Biofeedback stanowią doskonałą formę treningu dla mózgu. Wybraliśmy zajęcia w celu weryfikacji możliwości koncentracji dziecka oraz wsparcia w podniesieniu zdolności koncentracji. Z usług PCE korzystaliśmy już wcześniej i jesteśmy bardzo zadowoleni. Pomagajmy i wspierajmy nasze dzieci
Anita Rajska 2024-04-23
Zajęcia Tomatis bardzo dobrze wpływają na moje oceny i lepiej umiem się skupić na danym zajęciu. Serdecznie polecam i pozdrawiam.
Nicole Kuszewska 2024-04-19
Pani Anna P. od matematyki bardzo dużo mnie nauczyła i czuję się przygotowana do matury rozszerzonej. Polecam.
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
+48 503 101 701 kursy@pl.edu.pl