Dysleksja

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Opinia o dysleksji

 • Przyczyny dysleksji

 • Diagnoza dysleksji

Co daje opinia o dysleksji?

 • dostosowanie przez nauczycieli wymagań z poszczególnych przedmiotów do indywidualnych możliwości ucznia,
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminów i sprawdzianów kończących dany etap edukacyjny, zgodnie z wytycznymi CKE
 • skierowanie na zajęcia wspomagające w celu wyrównania deficytów ucznia


Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 9 sierpnia 2017 roku (Dz. U. 2017, poz. 1591 ze zm.), szkoła na podstawie opinii z poradni ma obowiązek zapewnić uczniowi dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która ma charakter powszechny, a korzystanie z niej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Wydając opinię o dysleksji:

 • psycholog przekazuje zalecenia do pracy z dzieckiem w domu i w szkole 
 • przekazuje możliwe formy terapii oraz ćwiczeń usprawniających umiejętności ucznia
 • rodzice uzyskają głębszy wgląd  w mocne i słabsze strony dziecka, jego możliwości intelektualnych


Ile kosztuje diagnoza i opinia o dysleksji?

Diagnoza dysleksji - 650 zł

Diagnoza obejmuje 2 spotkania (1-2 godziny każde).

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • zarezerwować miejsce i dokonać wpłaty kwoty zgodnie z informacją w cenniku na konto: 
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   21 1600 1462 1833 7435 1000 0001 (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj zajęć "Dysleksja")

Informacje dotyczące zajęć: tel. 503 101 701

Psycholog prowadzący zajęcia: 

Anna Peradzyńska - psycholog, pedagog, doradca zawodowy, wykwalifikowany specjalista w zakresie terapii EEG Biofeedback oraz terapii usprawniającej naukę języków obcych metodą Tomatisa. 

Dodatkowo oferujemy sprawdzone i uznane zajęcia terapeutyczne wskazywane najczęściej w opiniach o dysleksji:

 • Terapia przetwarzania słuchowego metodą A. Tomatisa
 • Terapia koncentracji uwagi EEG Biofeedback

Na czym polegają zaburzenia dyslektyczne?

Blisko 20% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się.

Jeśli przejawiają się one między innymi:

 • niestarannym charakterem pisma,
 • dużą ilością błędów ortograficznych,
 • myleniem w wymowie podobnie brzmiące głosek,
 • pomyłkami w zapisywaniu podobnie wyglądających liter,
 • wolnym tempem pracy,

warto sprawdzić, czy u ucznia występują zaburzenia rozwojowe (np. dysleksja).

Wśród zaburzeń rozwojowych możemy wyróżnić:

 • dysleksję - trudności w czytaniu ze zrozumieniem
 • dysortografię - trudności w nabywaniu umiejętności poprawnego pisania - liczne błędy ortograficzne
 • dysgrafię - problemy z prawidłowym pisaniem - niestaranne i nieczytelne pismo
 • dyskalkulię – trudności w nauce matematyki

Po 10 roku życia, dzieci, u których utrzymują się objawy dysleksji, powinny zostać skierowane na pogłębioną diagnozę.

 

Jak diagnozuje się dysleksję?

Diagnoza dysleksji obejmuje:

 • wywiad z rodzicem oraz dzieckiem
 • badanie psychologiczne,
 • badanie pedagogiczne

Ponadto diagnoza, oparta jest na:

 • analizie opinii ze szkoły
 • analizie prac pisemnych dziecka
 • wykluczeniu organicznych przyczyn trudności w nauce (takich jak: wady wzroku, słuchu, choroby neurologiczne)

 

Zarezerwuj kurs Dysleksja
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środa godz. 9.00

19.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środa godz. 15.00

19.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

czwartek godz. 15.00

20.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

czwartek godz. 9.00

20.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

wtorek godz. 9.00

25.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

wtorek godz. 11.00

25.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

wtorek godz. 15.00

25.06.2024
650 PLN

Propozycje innych zajęć Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej

Biofeedback (Biofeedback) Kurs całoroczny

Opis kursu

lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 16:00

17.07.2024
1300 PLN
2 raty po 700 PLN
I rata
700 PLN
do 10.07.2024
II rata
700 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1400 zł
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 17:00

17.07.2024
1300 PLN
2 raty po 700 PLN
I rata
700 PLN
do 10.07.2024
II rata
700 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1400 zł

Tomatis (Tomatis) Kurs całoroczny

Opis kursu

lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 17:00

17.07.2024
1400 PLN
2 raty po 750 PLN
I rata
750 PLN
do 10.07.2024
II rata
750 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1500 zł
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 16:00

17.07.2024
1400 PLN
2 raty po 750 PLN
I rata
750 PLN
do 10.07.2024
II rata
750 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1500 zł
Sprawdź pozostałe przedmioty
Sprawdź pozostałe przedmioty
Zobacz więcej

Poznaj główne korzyści związane z uczestnictwem w stacjonarnych kursach dla ósmoklasistów

Nadzór mazowieckiego kuratorium oświaty

Program zajęć dla ósmoklasistów opracowany został przez naszych metodyków i zawiera aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Posiadamy status placówki oświatowej, podlegamy zatem opiece merytorycznej Kuratorium Oświaty.

Wykwalifikowana kadra wykładowców

W skład naszej kadry wykładowców wchodzą: egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni, doświadczeni nauczyciele liceów, gimnazjów i szkół podstawowych, pracownicy naukowo-dydaktycznymi uczelni wyższych, doradcy zawodowi i psycholodzy.

Program przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne CKE

Kursy opracowane przez naszych dydaktyków, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, uwzględniają aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Monitoring postępów i egzamin próbny

Zapewniamy stały monitoring postępów w nauce oraz weryfikację poziomu wiedzy na próbnym egzaminie ósmoklasisty, który przygotowany jest i sprawdzany na podstawie kryteriów opracowanych przez CKE, a następnie szczegółowo omawiany.

Podział na grupy zaawansowania

Kursy dodstosowane są do poziomu uczniów. Podział na grupy umożliwia efektywniejsze nauczanie: pozwala uczniom zaawansowanym doskonalić ich umiejętności, a uczniom mniej zaawanasowanym pogłębić wiedzę i podwyższyć swój poziom umiejętności.

Gwarancja satysfakcji

Zapewniamy możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć.

Wykwalifikowana kadra wykładowców

Atmosfera podczas zajęć przyczynia się do ukształtowania się środowiska sprzyjającego nauce, które wspomaga wysiłki uczniów, rozwija ich wiarę we własne możliwości.

Opinie kursantów

Michał (Misiek) 2024-05-16
Bardzo profesjonalne kursy. Super Ekipa prowadzącą. Miejsce do Polecenia.
Małgorzata Macierzyńska 2024-05-15
Zajęcia Biofeedback stanowią doskonałą formę treningu dla mózgu. Wybraliśmy zajęcia w celu weryfikacji możliwości koncentracji dziecka oraz wsparcia w podniesieniu zdolności koncentracji. Z usług PCE korzystaliśmy już wcześniej i jesteśmy bardzo zadowoleni. Pomagajmy i wspierajmy nasze dzieci
Anita Rajska 2024-04-23
Zajęcia Tomatis bardzo dobrze wpływają na moje oceny i lepiej umiem się skupić na danym zajęciu. Serdecznie polecam i pozdrawiam.
Nicole Kuszewska 2024-04-19
Pani Anna P. od matematyki bardzo dużo mnie nauczyła i czuję się przygotowana do matury rozszerzonej. Polecam.
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
+48 503 101 701 kursy@pl.edu.pl