https://www.traditionrolex.com/41

Kursy dla uczniów szkół podstawowych - skuteczność

Skuteczność kursów

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, w roku szkolnym 2015/2016 odbył się ostatni egzamin szóstoklasisty. Tradycyjnie po ogłoszeniu wyników egzaminu porównaliśmy średnie wyniki naszych słuchaczy z wynikami uczniów z całej Polski (na podstawie danych CKE). Dodatkowo zamieściliśmy wyniki badania poziomu satysfakcji naszych kursantów.