SELECT plik_szablonu,zmienna_template,plik_modulu,szablon_modulu,czy_logowanie,czy_sklep FROM content,content_szablony,content_powiazania,content_moduly WHERE content.id_content=content_powiazania.id_content AND content_szablony.id_szablonu=content.id_szablonu AND content.id_content='8' AND content_moduly.id_modulu=content_powiazania.id_modulu ORDER BY zmienna_template, kolejnosc ASC
Kursy dla uczniów szkół podstawowych - skuteczność

Skuteczność kursów

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, w roku szkolnym 2015/2016 odbył się ostatni egzamin szóstoklasisty. Tradycyjnie po ogłoszeniu wyników egzaminu porównaliśmy średnie wyniki naszych słuchaczy z wynikami uczniów z całej Polski (na podstawie danych CKE). Dodatkowo zamieściliśmy wyniki badania poziomu satysfakcji naszych kursantów.