O zajęciach

 

Efektywna nauka to nie tylko powtarzanie teorii, wykonywanie ćwiczeń i czas spędzony nad podręcznikami, ale również umiejętność koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości funkcji poznawczych, wysokie umiejętności słuchowo – językowe.

Możliwości naszego mózgu można trenować i poszerzać, a deficyty wyrównywać.

Zarówno treningi EEG Biofeedback, jak i treningi przetwarzania słuchowego metodą Tomatisa znacznie poprawiają skuteczność i szybkość nauki oraz zapamiętywania. Umożliwiają sprawniejsze przypominanie sobie przyswojonych informacji, lepsze przetwarzanie usłyszanych komunikatów i efektywniejszą naukę języków obcych.

Jednocześnie ukończenie treningu pozwala na łatwiejsze radzenie sobie w sytuacjach stresowych i związanych z dużymi emocjami.

Dzięki udziałowi w zajęciach można również zwiększać możliwości osób z dysleksją, nadpobudliwością, czy wadami wymowy.

Obie metody mają kilkudziesięcioletnią tradycję i są z powodzeniem stosowane na całym świecie przez sportowców, aktorów, biznesmenów czy poliglotów.